TELE-KOMMUNIKASJON

Utsatt svarfrist for høring om mobilt bredbånd

Årsaken er Post- og teletilsynets rapport om interferens med bakkenettet for tv.

5. april i år publiserte Samferdselsdepartementet et høringsnotat om tildeling av frekvenser i 800 MHz-båndet (se artikkelen 97 prosent dekning som minstekrav?) med svarfrist 20. mai.

11. mai publiserte Post- og teletilsynet en rapport om mulig interferens fra mobilt bredbånd i det digitale bakkenettet for tv. Rapporten bygger på teoretiske modeller, og er ment å anslå risikoen for forstyrrelser fra et framtidig landsdekkende LTE-nett i båndet 790–862 MHz, overfor tv-nettet som bruker båndet 470–790 MHz.

I en melding fra Samferdselsdepartementet heter det at de har mottatt en søknad om å utsette svarfristen for høringen om frekvenstildelingen. Søknaden begrunnes med at man trenger tid til å vurdere høringsnotatet i lys av interferensrapporten.

Departementet har etterkommet dette kravet. Svarfristen i høringen om frekvenstildeling er utsatt til 5. juni i år.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.