BEDRIFTSTEKNOLOGI

- Utsett NT 5.0 til etter år 2000!

En ny undersøkelse fra Gartner Group konkluderer med at organisasjoner bør utsette eventuelle planer om å implementere Windows NT 5.0 til etter år 2000.

Eirik Rossen
27. mars 1998 - 16:49

Hovedbegrunnelsen er at man kommer til å ha mer enn nok med å greie dataproblemene knyttet til årtusenskiftet. Gartner Group forventer mange problemer knyttet til Windows NT Server 5.0, og advarer mot konsekvensene dersom IT-avdelingen får disse på toppen av arbeidet med år 2000-utfordringen.

- Gartner Group har stor påvirkningskraft, sier markedssjef Harald Løvvik i Oracle Norge.

- Hvis jeg var Bill Gates, ville jeg være mye mer bekymret over konklusjonene i denne rapporten, enn over virksomheten til justisdepartementet i Washington og alskens andre rettssaker.

Løvvik peker på at hvis bedriftsmarkedet i USA tar denne rapporten på alvor, og samtidig trekker den konklusjonen fra Microsofts uttalelser om at etter Windows 98 blir alt bare Windows NT, vil Microsoft oppleve en alvorlig brems i sin utvikling.

- Det Microsoft legger opp til, er at Windows 98 oppfattes hos bedriftene som en slags strafferunde før alle brukere går over til NT. Hvis så NT 5.0 bremses, vil det få følger for en rekke andre produkter.

Rapporten fra Gartner Group tar utgangspunkt i en del konklusjoner rundt når de første utgavene av NT 5.0 kan forventes å være tilgjengelig på markedet:

  • Det er 70 prosent sannsynlighet for at NT 5.0 gjøres tilgjengelig i annet kvartal 1999
  • Det er 70 prosent sannsynlighet for at Service Pack 1 (SPR1) for NT 5.0 kommer i fjerde kvartal 1999
  • Det er 70 prosent sannsynlighet for at Service Pack 2 (SPR2) for NT 5.0 kommer i løpet av første halvår 2000.

En Service Pack er en samling rettelser, forbedringer og oppgraderinger som Microsoft utstyrer NT med etter hvert som nye lus oppdages og knekkes. Det er på det rene at NT5 vil inneholde svært mye nytt i forhold til NT4. Gartner peker på at dette krever skolering av de som skal stå for drift og implementering. Problemer som følge av forventede barnesykdommer i de første utgavene av NT5 vil forsterke presset på personalet. Som det antatte tidsskjemaet viser, vil en eventuell tidlig implementering av NT5 - en operasjon som gjerne krever fra seks til ni måneder - komme samtidig med at år 2000 krever full beredskap.

Gartner Group peker på at mens tjener-utgavene av NT3.5 og NT4 inneholdt henholdsvis fem millioner og åtte millioner linjer kode, består NT Server 5.0 av mer enn tretti millioner linjer kode. Selv om Microsoft har trappet opp sine betatest-programmer betraktelig - 6000 deltakere i beta 1 og 200.000 i beta 2 - kan ikke den første NT5 forventes å være lytefri. Gartner anbefaler følgelig alle å vente med en fullstendig implementering til SPR1 er tilgjengelig. Siden dette skjer i det siste kvartalet før år 2000, er analytikernes konklusjon at man under alle omstendigheter bør vente til etter den skjebnesvangre natten.

De som av ulike grunner vil være helt på den sikre siden, anbefales å vente til SPR2 er ute.

Følges disse anbefalingene, vil USAs toneangivende NT-brukere måtte forsake flere egenskaper som er nye for NT, og som mange tredjepartsleverandører knytter sine produkter til, blant dem katalogtjenesten Active Directory, bedre sikkerhetsløsninger, bedre skalering av flerprosessorsystemer, støtte til flerprotokollrutting med mer.

Det kan få betydelige følger for Microsoft, og forsterke problemer som allerede merkes i flere deler av bransjen. Det kan også gi Microsofts konkurrenter en anledning til å ta igjen markedsandeler.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.