Utsetter avstemming om vern av åndsverk

Utsettelsen kan skyldes press fra plateindustrien som ønsker en Europa-variant av USA-loven DMCA.

Utsettelsen kan skyldes press fra plateindustrien som ønsker en Europa-variant av USA-loven DMCA.

I går skulle EU-parlamentet stemt over et EU-direktiv om vern av åndsverk. Ifølge ZDNet UK har saksordfører Janelly Fourtou ikke blitt ferdig med sin rapport om lovutkastet, og avstemmingen og diskusjonen er utsatt til 4. november.

Utkastet til ny europeisk åndsverklov ble fremmet i januar i år og ble kritisert av platebransjens forening IFPI for å ikke å gi tilstrekkelig vern til innehavere av opphavsrett til åndsverk, i motsetning til den amerikanske DMCA ("Digital Millennium Copyright Act"). Den amerikanske loven er svært kontroversiell i sitt hjemland, og favner noe bredere enn mange mener er nødvendig. Den har blant annet vært brukt til å verne om overpriset skriverrekvisita og til å fengsle russiske krypteringseksperter i USA.

Hensikten med det europeiske lovutkastet skal være å finne fram til en felles praksis for alle medlemslandene.

Ifølge en talsperson for det britiske Foundation for Information Policy Research (FIPR), bør de flernasjonale lobbyistene passe seg for å presse synspunktene sine for sterkt. Stiftelsen mener at blant annet Microsoft vil kunne erfare sterkere juridisk støtte for anklager om brudd på rettighetene til mindre programvareselskaper og uavhengige utviklere. Det advares også mot følgene av å kriminalisere salg av åndsverk utenfor opphavsrettsvernets gyldighetsområde. I dag er det ingen som bryr seg om du kjøper en CD i New York og så selger den via eBay til noen i Paris. Men etter platebransjens syn er dette noe som kvalifiserer til straffeforfølgelse, og FIPR mener dette kan få stygge følger.

FIPR har nylig offentliggjort en analyse av EU-direktivet fra 2001 om vern av opphavsrett, der det hevdes at loven virker hemmende på vitenskapelig forskning og undergraver forbrukernes bruksrett til opphavsrettsbeskyttet materiale.

Til toppen