Utsetter Datalagringsdirektivet

Regjeringen varsler at de må ha mer tid.

Utsetter Datalagringsdirektivet
Den politiske behandlingen av Datalagringsdirektivet skapte debatt og demonstrasjoner i fjor vår. Med stemmene til AP og Høyre ble det imidlertid vedtatt. Direktivet skulle innføres allerede sommeren i år men blir igjen utsatt. Bilde: Marius Jørgenrud

Onsdag ettermiddag orienterte Justisdepartementet Stortinget om at reglene for datalagringsdirektivet blir utsatt. Årsaken er at man ikke rekker å få klar en modell for kostnadsfordeling innen 1. juli, datoen som er satt for at direktivet skal tre i kraft.

– Departementene tar sikte på å sende lovforslag om kostnadsfordelingsmode på høring i løpet av sommeren 2012. Det vil ikke være mulig å få på plass regler for kostnadsfordeling innen 1.juli 2012 og ikrafttredelsestidspunktet for reglene om datalagring vil derfor bli forskjøvet, skriver samferdselsdepartementet i et høringsbrev som ble offentliggjort torsdag.

Seniorrådgiver Heidi Karlsen i Samferdselsdepartementet bekrefter til digi.no at hele direktivet nå blir utsatt, og at det ikke er satt noen dato for når reglene kan tre i kraft.

- Det er nødvendig med en oversikt over de totale kostnadene som implementeringen av direktivet medfører, før en tar stilling til modell, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en kommentar til at de nå inviterer til høring om hvem som skal ta regningen for direktivet.

Tidligere i år sto Kleppa hardt på at datoen 1. juli sto fast.

Dermed blir direktivet utsatt igjen. Opprinnelig skulle direktivet bli innført første april i år. Men i oktober i fjor ble det klart at man trengte ytterligere tre måneder på å komme i mål. Årsaken var da terrorangrepet mot regjeringskvartalet. Hvor mye utsatt det blir denne gangen er ikke klart.

Som digi.no har omtalt i en rekke artikler har tele-bransjen stilt seg tvilende til at regjeringen rekker å få klart alle detaljer før fristen. En rekke forhold står enda ubesvart, måneder før det omfattende direktivet skulle igangsettes.

Tidligere i år fikk samferdselsdepartementet overlevert en omfattende rapport med anbefalinger for hvordan kostnadene knyttet til direktivet skulle fordeles: Skal teleselskapene og de ulike tilbyderne ta regningen – eller skal staten dekke dette?

De ulike modellene som ble presentert i denne rapporten skal nå ut på høring med frist i midten av april.

Hos IKT-Norge blir nyheten om utsettelsen meget positivt mottatt.

– Dette er det ene ansvarlige grepet regjeringen kunne gjøre. Det er bra at de har hørt på innspillene fra oss om at 1. juli er for kort tid. Vi håper selvsagt at utsettelsen blir tilstrekkelig lang nok, for eksempel 12 til 18 måneder. Det gjør også at man må ta seg bedre tid med det andre arbeidet som er på gang, både hos Datatilsynet og i Post- og teletilsynet, for å få til en best mulig løsning, sier Torgeir Waterhouse.

Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, sier til digi.no at det er viktig at direktivet ikke trer i kraft før alt er klart.

– Det er derfor en helt riktig beslutning å utsette det. Jeg synes det er en klok beslutning at man ikke iverksetter noe man ikke er føler seg klar for å gjennomføre, sier Thon til digi.no. Han vil ikke spekulere i hvor lenge han tror utsettelsen vil være, men sier at det viktigste er at man tar den tiden det trenger slik at dette blir bra.

– Det skal ikke stå på Datatilsynet. Vi regner med å ha konsesjonskravene klar om et par tre uker, sier Thon som sier at tilsynet har jobbet på høygir for å bli ferdig med sin del av arbeidet.

digi.no kommer tilbake med mer. Denne saken blir fortløpende oppdatert.

    Les også:

Les mer om: