Utsetter digital-TV og tar seg betalt for boksene

NTV og Tor Fuglevik tror ikke lenger på bakkebasert digital-tv allerede i 2006. Og digitalboksene blir ikke lenger gratis for tv-seerne.

NTV og Tor Fuglevik tror ikke lenger på bakkebasert digital-tv allerede i 2006. Og digitalboksene blir ikke lenger gratis for tv-seerne.

Et pressemøte tirsdag i Oslo viste med all mulig tydelighet med hvilken tyngde og kraft TV2 og NRK satser på sin egen digital-TV utbygging. Både NRK-sjef John G. Bernander og TV2-sjef Kåre Valebrokk var til stede for å forsvare en utbygging av et bakkebasert tilbud til 650.000 nordmenn.

Sammen med sjefen i Norges Televisjon (NTV) Tor Fuglevik var partene skjønt enige med seg selv om at investeringer i digitalnett er eneste vei å gå og presenterte regnestykker med de ulike alternativene:

1. " Museumsalternativet ": En fortsettelse av dagens analoge bakkedistribusjon - etter 2005/2006 koste 260-270 millioner per år

2. " Uansvarlighetalternativet ": Satellittalternativet 260-320 millioner i samlede kostnader årlig

3. Bakkenett med én multipleks (5-6 tv-kanaler), 210 millioner per år

4. Full utbygging av digitalt bakkenett med tre multiplekser (15-18 tv-kanaler), 300-330 millioner i året.

Det er dette siste alternativet NTV går for på sikt, selv om Fuglevik og flere av de andre teknologene under møtet måtte innrømme at de er avhengig av parabol for å få til ambisjonen om digital-tv til norsk allemannseie. Det er minst et par prosent som uansett ikke kan dekkes av master der NTV må inngå avtaler med en eller annen satellittoperatør.

En oppgradering av det analoge nettet vil koste 250/260 millioner årlig, men da blir vi "hengende med de gamle, rustne greiene", slik Kåre Valebrokk uttrykte det tirsdag.

Men selv om tv-aktørene er svært klare for å komme i gang, er det mange skjær i sjøen. Stortingsmeldingen om digital-tv har vært en never-ending story som er blitt sendt mellom politikerne i flere runder. Den siste forsinkelsen (rundt ett år) har gjort at meldingen etter planen skal legges frem før sommeren (juni/juli).

- Vi har utsatt takten på utbyggingen vår. Det er først og fremst politiske årsaker til det, sier Fuglevik til Propaganda etter pressemøtet. Opprinnelige hadde NTV håpet på et fullt utbygd nett ved utgangen av 2006. Nå satser de på at nettet, som selskapet ikke skal bygge selv, vil stå ferdig ved utgangen av 2007.

I tillegg til en forsinket utbygging, er det også endringer i forretningsmodellen: mens den tidligere planen var å gi bort digitale fjernsynsbokser og la folk betale en årlig kortavgift på 500 kroner, satser NTV heller på å selge boksene for rundt 1.500 kroner stykket og la folk betale en engangsavgift på 250 kroner.

I tillegg vil seerne på vanlig måte måtte betale NRK-lisens. Bernander og Fuglevik understreket imidlertid at i det analoge nettet er det 500-600.000 nordmenn som betaler for NRK2, men som ikke får inn kanalen.

- Et bakkebasert digital-tv-nett vil løse det, sa Bernander.

I tillegg til grunnuniverset på 650.000 tv-seere vil NTV slåss om 800.000 kabel-tv abonnenter. Dessuten vil selskapet prøve å selge bokser til folk som har tv nummer 2, enten det er hjemme, på hytta, i båten eller lignende.

Fuglevik innrømmer imidlertid at selskapet ikke kommer til å være alene om å slåss om de 650.000 seerne i hovedmålgruppen, seere som til nå ikke har skaffet seg digital-tv og ikke vil være så opptatt av å skaffe seg det.

Den justerte forretningsmodellen fra NTV ble sendt til Kultur- og kirkedepartementet den 11. april etter krav fra departementet om endrede inntektsbetingelser. Den inneholder stadig planer for en hurtig analog slukking. tv-aktørene mener denne analoge nedleggelsen er helt nødvendig for at det ikke skal bli dobbel distribusjon av analoge og digitale signaler i for lang tid. Det vil i tilfelle koste mange penger, ikke minst for NRK.

NRK og TV2 har garantert for at multipleks 1 blir utbygd, det vil si basispakken på 5-6 tv-kanaler som inneholder det norske tv-tilbudet. I dette tilbudet vil det ikke bli noe årlig kortavgift. Men et fullt utbygd digital-tv-nett, med tre multiplekser, vil inkludere betal-tv tilbud slik vi kjenner det fra kabel-tv og satellittoperatørenes side.

NTV har allerede fire forskjellige bokser inne som skal testes av NTVs tekniske stab. Dette er standardtyper som er blitt modifisert med norske tilpasninger, og selskapet regner med at en avgjørelse på valg av boks vil fattes i oktober i år.

Men først må selskapet se på stortingsmeldingen. TV-konsesjonen ble sendt av NTV (som eneste søker) i oktober i fjor, og stortingsmeldingen vil sannsynligvis bli behandlet av Stortinget i desember 2003.

Får NTV konsesjonen i mars-april neste år, har selskapet planer om å sette i gang et prøvenett i oktober 2004.

– Det springende punktet ved stortingsmeldingen er å få politisk tilslutning til å stenge det analoge tv-nettet, sa Fuglevik.

Til toppen