Utsetter forbud mot RFID-brikker

Skepsisen mot trådløse ID-brikker, RFID, ser ut til å dempe seg. Mange har uttalt skepsis fordi brikkene potensielt kan brukes til å overvåke enkeltpersoner.

Delstaten California, den folkerikeste staten i USA, kom det inn et forslag til en lov som vil forby RFID-brikker i førerkort og andre offentlige dokumenter.

Men IT-bransjen i California har arbeidet mot loven og nå er behandlingen av den utsatt til neste år.

Til toppen