Utsetter hjemmebrent-avgift

I mars foreslo Kulturdepartementet å innføre en avgift på tomme CD-plater, noe som skapte harnisk i databransjen. Nå er avgiften blitt utsatt til tidligst 2003.

Kulturdepartementet har bestemt seg for å utsette innføring av avgift på CD R-plater. Denne særavgiften var ventet fra 1. januar 2002, men på grunn av EØS-bestemmelser kommer den nye avgiften tidligst 1. januar 2003 - hvis den kommer. Dette opplyser en saksbehandler i Kulturdepartementet, ifølge en pressmelding fra selskapet Optical Storage.


Databransjen puster lettet ut. Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, sier i en kommentar at han synes dette var svært fornuftig.

- Vi følte at denne avgiften var noe som var presset fram av musikkbransjen - mot bedre vitende - og i vårt høringssvar har vi sagt at dersom det skulle være noen avgift, burde det være på ferdiginnspilte musikk-CD-er, og ikke på et datamedium som CD R. Her har Kulturdeprartementet vist et sunt og godt skjønn, og vi regner med at lagringsmedia og avspillingsmedia er fredet en gang for alle.

Hoff legger ubeskjedent til at denne avgjørelsen viser at det er viktig at bransjen har en organisasjon som står på. Han tror dette kunne utviklet seg til å bli en avgift også på PC-er og harddisker.

Han får støtte av Arve Isaksen, daglig leder i Optical Storage, som distribuerer multimediautstyr og optiske lagringsmedier.

- Fremdeles oppfatter databransjen forslaget som ytterst beklagelig - det at bransjen selv skal innkreve og betale et kopieringsvederlag til utøvende kunstnere. Dette kan musikkbransjen selv med største letthet kreve inn gjennom salg av egne produkter, for eksempel som en avgift lagt inn på musikk CD-er, sier Isaksen i pressemeldingen.

Han mener utsettelsen av CD-avgiften gir databransjen i Europa ytterligere et år på å kjempe mot en særavgift som ikke kan betraktes som noe annet enn et overgrep mot bransjen.

- Vi ser det som en delvis seier at norske myndigheter ikke på egen hånd innfører denne avgiften, sier han.


Hva mener du?
Hva synes du om forslaget om en egen avgift på opptakbare CD-er?

Det er helt greit. Vi må alle bidra til fellesskapet
Et usedvanlig dumt forslag. Dette er ikke en sak jeg brenner for
Det siste forslaget har ikke vært godt nok, men med enkelte justeringer kan jeg stemme for en slik avgift
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt
Til toppen