Utsetter Internett-skatt i to år

WTO, verdens handelsorganisasjon, blir trolig enig om å utsette skattelegging av innhold som sendes over nettet i enda to år. Men før eller senere kommer det.

WTO, verdens handelsorganisasjon, blir trolig enig om å utsette skattelegging av innhold som sendes over nettet i enda to år. Men før eller senere kommer det.

Dels i mangel av effektive metoder, og dels under press fra USA og teknologiindustrien, går det mot ytterligere to års skattefritak for varer og tjenester som sendes over Internett. Dette er ministrene på Verdens Handelsorganisasjons (WTO) møte i Seattle enige om, sier USAs handelsminister William Daley til nyhetstjenesten Bloomberg.

WTO-møte i Seattle skal skape grunnlaget for en enda mer åpen verdenshandel. Til tross for sin kompleksitet, er trolig Internett-handel et enkelt problem sammenlignet med forhandlingene om kutt i jordbruksstøtte. Internett og jordbruksstøtte er to av fem saker WTO-møtet i Seattle skal behandle.

IT-industrien - med amerikanske selskap som Microsoft i spissen - har presset hardt på for at USA skal gå inn for et forbud mot skatt på Internett. Dette vil gi amerikansk IT-industri og ikke minst underholdningsindustri store økonomiske fordeler etter hvert som stadig mer overføres på Internett i stedet via post.

Det hersker ingen uenighet om at varer som er bestilt over Internett, men levert fysisk, fremdeles skal både pålegges merverdiavgift og eventuelt tollsatser.

Til toppen