Utsetter SMS-vedtak

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz (bildet) frykter en politisk hestehandel som skal hindre hans selskap tilgang til Telenor Mobils nett for å produsere SMS-tjenester.

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz (bildet) frykter en politisk hestehandel som skal hindre hans selskap tilgang til Telenor Mobils nett for å produsere SMS-tjenester.

Samferdselsdepartementet utsetter vedtaket i SMS-saken. Både Post- og teletilsynet og Statens Teleforvaltningsråd har i tidligere vedtak i sommer og høst pålagt Telenor Mobil å åpne mobilnettet for den spesielle nettilgangen Teletopia ønsker. Teletopia vil ha tilgangen for å produsere SMS-meldinger til halve prisen av dagens meldingstjenester.

Torsdag var det hektisk møtevirksomhet i Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Torild Skogsholm hadde kalt inn partene i saken til møter. I realiteten bestemmer Skogsholm om det skal bli priskonkurranse på SMS-tjenester eller ikke i denne saken. Per Sanderud bekrefter overfor Dagens Næringsliv at en beslutning i saken blir utsatt til tidlig neste år.

SMS-markedet er enormt, og utgjør i dag et par milliarder kroner inkludert markedet for ringetoner og logoer. Både Telenor Mobil og NetCom henter i dag over 10 prosent av inntektene sine fra SMS-tenester.

Administrerende direktør i Teletopia, Robert Hercz sier til digi.no at han møtte konsernsjef i Telenor Tormod Hermansen og administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre på gangen. - Dette viser at Telenor setter alt inn på å få til en løsning til sin fordel i denne saken.

Hercz sier at Telenor sist uke tilbød Teletopia full MVNO (Mobile Virtual Network Operators)-tilgang, det vil si adgang til å bli virtuell operatør. Hadde han sagt ja ville Teletopia vært den første i Norge med slik status.

- Det er interessant for Bjørn Erik Reinseth og Sense, men ikke for oss. Det ville bety at Teletopia måtte ut i sluttbrukermarkedet som fullservice mobiloperatør og hente abonnenter ved å selge SIM-kort og begynne å fakturere snakketid. Det er helt uinteressant for oss. Dette driver vi ikke med.

Hercz sier at MVNO politisk sett kommer fordi myndighetene mener det vil bidra til konkurranse i markedet. - Men det bidrar ikke til økt konkurranse på tjenesteutvikling, mangfold og priser. Ligger en i Telenor Mobils nett er det fremdeles Telenor Mobil som lager tjenestene. Sense har den samme prisen på sine SMS-tjenester som både NetCom og Telenor mobil har.

- Det vi ønsker å gjøre er å gi alle brukerne tilbud til mange og avanserte tjenester til lave priser. Hercz mener det er realistisk med en halvering av prisene på SMS-tjenester.

Administrerende direktør i Telenor Mobil, Ingvild Myhre sier til Dagens Næringsliv at den tilknytningsformen Teletopia ønsker er urimelig og ønsker den slett ikke velkommen. - Vi har gjennomført tunge investeringer i våre nett og plattformløsninger. Å trekke ut en liten bit av nettet blir derfor veldig urimelig, sier hun.

Til toppen