Utskiftninger i TV 2s toppledelse

Mens Bjarne Berg sier fra seg jobben som nyhetsredaktør, går Arne A. Jensen av som toppsjef i TV 2. Det er ikke klart når han forlater stillingen, og ingen erstatter er ennå pekt ut til toppjobben, men det er sannsynlig at Jensens stilling splittes i to.

Administrerende direktør og sjefredaktør Arne A. Jensen informerte i dag morges ledergruppen i TV 2 om sin avgjørelse om å forlate TV-selskapet. Han blir ny konsernsjef i Braathens etter Erik G. Braathen.

Jensen har i fem og et halvt år (siden september 1993) ledet en meget vellykket mediebedrift som har inntatt en ubestridt topp-posisjon som Norges ledende reklamefinansierte TV-kanal. Jensen, som er utdannet både som siviløkonom og jurist, jobbet tidligere i reklamebransjen.

Fra 1989 til 1993 ledet han Norges største reklamebyrå Bates-gruppen gjennom en knalltøff periode hvor hele reklamebransjen måtte omstrukturere og kutte mannskap etter jappetiden. Nå entrer Jensen nok en turbulent bransje der utfordringene (og kundene) står i kø.

Jensen har en kontraktsfestet oppsigelsestid på 12 måneder, men det er ennå ikke bestemt når han kommer til å forlate stillingen. Braathens ønsker at Jensen tiltrer før sommeren.

Ingen etterfølger er utpekt til å overta sjefstolen, men etter det digi.no erfarer er det sannsynlig at eierne kommer til å å diskutere nøye om man skal splitte lederstillingen i to; en som tar seg av det administrative og en som leder det redaksjonelle.

Informasjonssjef Rune Indrøy i TV 2 sier til digi.no at dette har kommet overraskende på de ansatte; det har ikke vært en avgangsprosess som er foregått over lengre tid.

- Arne A. Jensen har vært i TV 2 lenge og er veldig godt likt. Det er ingen som har forventet at han skulle bli her til han ble pensjonist, og slike avganger vil alltid komme overraskende på de ansatte, sier Indrøy. Informasjonssjefen sier det nå vil bli en overgangsperiode hvor eierne vil vurdere nøye hvem som skal overta.

Jensen høyre hånd, Finn H. Andreassen, sier til TDN Finans at det vil bli diskutert med styret når Jensen skal fratre. Programsjef og viseadministrerende direktør Andreassen regner med noen måneder før Jensen går over.

Det er Schibsted, Egmont og A-pressen som deler eierskapet i TV 2 med Schibsteds Jan Erik Knarbakk som styreformann.

Samtidig som Jensen fratrer, trapper også en annen av veteranene i TV 2-ledelsen ned sin virksomhet. Berg har siden 1992 personifisert det dyreste av det dyre innen TV-virksomhet; nyhetsproduksjon. Han har også vært ansvarlig for sport og aktualitet og kommer til å kutte nyhetene for å konsentrere seg om de to siste feltene.

Berg vil fortsette i TV 2 ledergruppe, mens nyhetssjef Kjell Øvre Helland rykker opp som nyhetsredaktør.

Til toppen