Utslitte nettjournalister

Brenner ut lenge før papirkollegene.

Utslitte nettjournalister

Brenner ut lenge før papirkollegene.

Økende nyhetsjag og harde krav til sidevisninger brenner ut unge nettjournalister.

Slik er det i hvert fall i USA, der The New York Times kan rapportere om at folk står opp ved 4.30-tida om morgenen og bryter ut i krampegråt når det spøkes om endring i arbeidstiden.

Konkurransen om å være først med det siste har alltid vært der i pressen. Med nettet har denne konkurransen ytterligere forsterket seg. Samtidig er det færre som blir i yrket.

- Når mine tidligere studenter kommer tilbake på besøk, er de like utslitte som journalister som har jobbet i ti år, ikke et par år, sier lærer Duy Linh Tu ved journaliststudiet ved Columbia-universitetet i New York.

I mange nettaviser legges det ekstrem vekt på hvor mange sidevisninger eller klikk hver enkelt journalist klarer å oppnå. Og ikke sjeldent vises dette i klartekst på skjermen, slik at alle kan følge med på hvordan de gjør det i forhold til kollegene.

Hos Gawker.com, som i tillegg til å være en almen nyhetsformidler også er en paraply for spesialiserte blogger som Kotaku.com og Gizmodo.com, slutter mange etter bare ett år bak skjermen. Og på politikknettstedet Politico.com forlot 12 av 70 journalister jobbene sine i fjor.

Selv om mange klager over lang arbeidstid og tøffe tak, kan årsaken til den høye gjennomtrekken like gjerne være at gresset er grønnere andre steder. For mens arbeidsplassene i de tradisjonelle papirredaksjonene blir stadig færre, ekspanderer nettavisene voldsomt. Det er ikke uvanlig at nettsteder ansetter 30 journalister i slengen.

Lønningene starter på 40 000 dollar (om lag 252 000) for en helt fersk medarbeider. En beskjeden lønn både etter norsk og amerikansk standard. Men lovnaden om å komme seg inn i bransjen teller nok mer for mange enn hva man får igjen for strevet økonomisk.

Her hjemme står det tydeligvis ikke stort bedre til. I en arbeidsmiljøundersøkelse (Word-dokument) som Norsk Journalistlag fikk foretatt i mars, er konklusjonen at å jobbe som nettjournalist rett og slett virker uforenlig med middels god livskvalitet.

Hele 65 prosent av mener at de ofte har arbeidsoppgaver som ikke lar seg løse i løpet av den tiden de har til rådighet. Bare 42 prosent av journalistene i papir- og etermediene sier det samme.

Til toppen