Abonner
SIKKERHET

Utvalg fraråder elektronisk valg

Ikke god nok sikkerhet.

Valglovutvalget mener stemmeseddel er det sikreste enn så lenge, og anbefaler ikke å innføre elektronisk valg nå.
Valglovutvalget mener stemmeseddel er det sikreste enn så lenge, og anbefaler ikke å innføre elektronisk valg nå. Bilde: Mona Strande/Colourbox/montasje

Sikkerheten ved elektroniske valg ikke er god nok i dag, mener valglovutvalget, som råder myndighetene til å beholde den gode, gamle stemmeseddelen.

– Det at stemmer avgis på papir, som oppbevares, kontrolleres og telles flere ganger, er et grunnleggende element som gjør valget sikrere, heter det i rapporten fra utvalget. Bare ett av utvalgsmedlemmene er uenig i anbefalingen.

Flertallet i utvalget mener at sikkerheten ved elektroniske valg ikke er god nok i dag. De påpeker at elektroniske valg er utsatt for dataangrep og at det ikke må være gjennomført noe reelt angrep for å senke tilliten. Bare det at folk er usikre på om valget kan ha blitt tuklet med, er nok.

Utvalget, ledet av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, mener likevel at departementet bør holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen, slik at man kan gjøre elektronisk stemming i valglokalene mulig for velgere med funksjonsnedsettelser når løsningene blir sikre nok.

Les også

Les mer om: