Utvalg ønsker statlig Internett-port

Gratistjenesten Inngang Norge vil fungere som en inngangsport til all offentlig informasjon på nettet uavhengig av hvilke etater eller forvaltningsnivå informasjonen opprinner fra.

En statlig arbeidsgruppe som ble nedsatt høsten 1997, har nå levert sin rapport som anbefaler opprettelsen av en felles inngangsport for det offentlige på nettet.

"Den statlige port" vil bli en portal til all offentlig informasjon på tvers av etater og forvaltningsnivå og vil sannsynligvis bli kalt Inngang Norge etter et forslag av arbeidsgruppen. Tjenesten kan muligens se dagens lys allerede i løpet av 1998 og alle er invitert til å bidra med idéer og synspunkter på forslaget via nettadressen www.kostit.dep.no.

Tjenesten, som skal være gratis, vil også bli tilgjengelig for alle som har tilgang på en oppkoblet datamaskin. Målet med Inngang Norge er ikke bare å gjøre offentlig informasjon bedre organisert og lettere tilgjenglig for brukeren, men også å stimulere nyopprettinger av elektroniske informasjonstjenester og å sikre økt kvalitet.

Tanken er at tjenesten vil bidra til å øke kommunikasjonen mellom folket og de ulike styringsorganene og i så måte minske graden av fremmedgjøring og byråkrati. Men det er fortsatt mange offentlige virksomheter som ikke er oppkoblet til nettet og full nytte av tjenesten vil derfor ikke kunne nås før disse er med. Fra før finnes det et statlig nettsted, Odin (se peker i margen til høyre) som har samlet offentlig dokumentasjon og informasjon fra Regjeringen, Statsministerens kontor og departementene.

Inngang Norge er i samsvar med arbeids- og administrasjonsdepartementets mål om mer aktiv bruk av informasjonsteknologi på nye områder i forvaltningens arbeid.

Til toppen