Utvalg: Positive muligheter i delingsøkonomi

Utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen overleverer finansminister Siv Jensen rapporten fra delingsøkonomiutvalget  mandag i Forskningsparken.
Utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen overleverer finansminister Siv Jensen rapporten fra delingsøkonomiutvalget mandag i Forskningsparken. (Bilde: Terje Bendiksby / NTB scanpix)

Regjeringen fikk et viktig bidrag til hvordan aktører som Uber og Airbnb skal håndteres, reguleres og skattlegges da delingsøkonomiutvalget la fram sin rapport.

– Delingsøkonomien skaper økt konkurranse og innovasjon og ikke minst større valgmuligheter for forbrukerne. Det er veldig positivt. Vi ønsker fra regjeringens side å legge til rette for at delingsøkonomien kan bidra til økt verdiskapning, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun mottok rapporten mandag.

Utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen orienterte om rapporten før overrekkelsen. 

– Utvalget mener delingsøkonomien representerer positive muligheter for norsk økonomi og kan gi gode samfunnsøkonomiske effekter. Men det finnes også noen utfordringer, sa Gabrielsen. 

– Vurdere kritisk

Utvalgslederen lister opp effektiv ressursbruk, økt konkurranse, fordeler for forbrukerne og økt innovasjon som fordeler. Forskjeller i reguleringen, svakere forbrukervern og skatteregler som kan oppfattes som uklare og kompliserte, er blant utfordringene. 

Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett. Uber og Airbnb er blant de mest kjente selskapene.

Fakta om Delingsøkonomiutvalgets forslag

Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant:

  • Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien
  • Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet
  • Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer
  • I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.
Et flertall foreslår i tillegg:
  • Fjerning av løyveplikten i drosjemarkedet. Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig.
Et annet flertall foreslår:
  • Økt skattlegging av korttidsutleie av egen bolig

(Kilde: Regjeringen.no)

– Vi kommer til å vurdere kritisk fra regjeringens side om det er behov for andre typer reguleringer, og hvordan vi innretter skattesystemet fremover, sier Jensen. 

– Utvalget har kommet med et veldig godt bidrag til å forstå hvilke reguleringer som kan være problematiske. Vi vil vurdere alle forslagene svært grundig. 

Friske forslag 

Utvalgets forslag om å fjerne løyveplikten for drosjer har allerede skapt heftig debatt. Utvalget foreslår også rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer, en informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien og styrket dialog og meklingstilbud. I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester, mener utvalget. 

Rapporten blir nå sendt på høring. 

Regjeringen har også fått anbefalinger fra Skattedirektoratet og ungdomspartiene om hvordan delingsøkonomien bør håndteres.

(©NTB)

Kommentarer (14)

Kommentarer (14)
Til toppen