Utvid kontorpakken med felles «prosjektrom»

IBM Quickr tilbyr prosjektrom for en gruppes dokumenter og meldinger, med replikering og RSS-varsling.

Utvid kontorpakken med felles «prosjektrom»

IBM Quickr tilbyr prosjektrom for en gruppes dokumenter og meldinger, med replikering og RSS-varsling.

IBMs Lotus-avdeling har slitt lenge med å gi sine løsninger for samarbeid og samband en hensiktsmessig form. Visjonen om programvare for å ordne opp i alt som har med kontakt, gruppesamarbeid, dokumentutveksling, tilstedeværelse og så videre å gjøre, er snart ti år gammel. Løsningene som har vært presentert gjennom årene er blitt positivt mottatt i miljøer med sterke innslag av Lotus/Domino, men har ikke fenget de brede lag.

Nå ser IBM ut til å ha fått en bedre struktur på tilbudet.

Nøkkelpakkene er ikke avhengig av en bredere satsing på andre Lotus-produkter for å gi gevinst. For eksempel kan både Sametime – forent samband («unified communications») og relaterte tjenester – og Quickr – tjenester for dokumentforvaltning i samarbeidsgrupper – integreres i miljøer der man fra før har Microsoft Exchange eller en variant av Microsoft Office.

Det innebærer at IBM kan argumentere overfor potensielle nye kunder at man ikke behøver å følge med i Microsofts oppgraderingskarusell: Man kan oppgradere tjenestene overfor kontorpersonalet uten å måtte bytte til nye utgaver av Exchange eller Office.

Et sentralt produkt i denne satsingen er Lotus Quickr. Hos IBM Norge frontes Quickr av Emmar Hoel. I en samtale med digi.no forklarer han Quickr slik:

– Poenget med Quickr er å tilby en blanding av gruppevare og dokumentsystem. For den enkelte bruker er ideen den at man knytter et bestemt prosjekt til et eget «prosjektrom». Alle dokumenter og meldinger som hører til i prosjektet, legges i dette prosjektrommet opprettet i Quickr. Å lagre i Quickr er som å lagre i en katalog. Poenget er at det straks blir delt med andre brukere.

Quickr er beslektet med det tidligere Lotus-produktet Quickplace. Det er to viktige forskjeller. Den ene er at Quickr-serveren foreligger i to utgaver, henholdsvis en Domino-versjon og en Java-versjon. Den andre er en funksjon kalt Quickr Connector: Den integrerer Quickr-klienten i det brukeren allerede har av applikasjoner som behandler dokumenter og meldinger.

– Quickr Connector er en stor nyhet, mener Hoel. – Den innebærer at man kan sitte i enhver Microsoft Office-applikasjon, også Outlook, eller i Lotus-produkter som Notes, Sametime eller Symphony, og ha umiddelbar tilgang til innhold fra Quickr. Man kan også se Quickr-prosjektrom i Windows Utforsker. Quickr tilpasser seg grensesnittet i den applikasjonen man bruker.

Et regneark som skal deles med andre i et prosjekt, behøver med andre ord ikke først lagres lokalt og så videre sendes til prosjektdeltakerne som vedlegg til e-post. Det holder å lagre det i en Quickr-mappe.

– Integrasjonen kan gjøres med Microsoft Office 2000 og nyere, Notes fra versjon 6.5, og Windows Utforsker fra Windows 2000.

En viktig egenskap ved Quickr er at alt innhold i en Quickr-mappe kan leses i en nettleser. Hvis noen lagrer et dokument i et Word-format, kan en deltaker med en Linux-klient lese det umiddelbart, uten å måtte ty til noen form for omformatering.

Man kan lagre prosjektrommet lokalt, og varsles om endringer via RSS-feed til mobilen. En annen viktig egenskap er at man kan lagre et prosjektrom lokalt med tanke på å arbeide offline.

Ved gjenopprettet forbindelse vil Quickr automatisk synkronisere de to utgavene. Man slipper med andre ord å laste ned en hel masse annen e-post dersom det man er opptatt av i øyeblikket er hvorvidt det er noe nytt i et bestemt prosjekt.

– Quickr inneholder muligheter til å pålegge begrenset adgang til ethvert dokument, i tillegg til at det selvfølgelig kontrollerer tilgangen til selve prosjektrommet. Begrensningene kan gjelde et gitt dokument, eller en gitt undermappe. Man kan også definere regler for håndtering av metadata, for eksempel at en kontrakt skal pålegges utfylling av ansvarsperson.

Ofte vil man varsles dersom det dukker opp noe nytt i et prosjekt.

– Quickr tilbyr varsling via RSS. Det er antakelig den enkleste måten å dele informasjon fra et prosjekt via mobiltelefon. Man kan velge varsling direkte, eller man kan velge å oppdateres jeg valgfrie mellomrom. I det siste tilfellet vil varslingen inneholde lenker til alle nye dokumenter og meldinger i prosjektet.

Quickr kan også integreres med «tilstedeværelse» eller «awareness». Det betyr at man kan se hvem av prosjektdeltakerne som er tilgjengelig for kontakt, og de formene for kontakt – lynmelding, telefon – som er mest hensiktsmessig.

    Les også:

Til toppen