Utvider Google Earth med «levende» innhold

Forskere demonstrerer langt mer dynamiske karttjenester i video.

Utvider Google Earth med «levende» innhold

Forskere demonstrerer langt mer dynamiske karttjenester i video.

Google Earth, Microsoft Virtual Earth og lignende tjenester tilbyr i dag en mengde informasjon, men felles for det aller meste er at informasjonen er temmelig statisk. Man kan ikke endringer som skjer akkurat nå.

Forskere og studenter ved Georgia Institute of Technology har studert muligheter for at denne typen virtuelle verdener kan bli enda mer tro mot virkeligheten, ved å inkludere dynamisk innhold, blant annet basert på videokilder som overfører i tilnærmet sanntid. De har satt sammen en prototyp av et slikt system.

Forskerne - Kihwan Kim, Sangmin Oh, Jeonggyu Lee og Irfan Essa - ser også for seg muligheten til å sette samme informasjon fra flere ulike, men nærliggende kilder, til å interpolere data for områder som ikke dekkes av kameraer.

Et eksempel på dette er en gjengivelse av en motorvei med trafikkameraer som står såpass langt fra hverandre at det blir hull i området som dekkes. Ved å ta utgangspunkt i informasjonen om bilenes fart og retning som hentes fra det ene kameraet, kan man modellere og vise bevegelsen til bilene også mellom områdene som dekkes av kameraene.

Tilsvarende kan også gjøres for alt fra gangstier til idrettsarenaer, med informasjon fra alt mellom ett og mange kameraer. Forskerne demonstrerer i videoen nedenfor blant annet gjengivelsen av noen unger som spiller fotball på en løkke.

Det framgår ikke av prosjektsiden, men man må kunne anta at hensikten med systemet ikke er å kunne identifisere personene eller kjøretøyene som gjengis, men å kunne utnytte allerede tilgjengelige data på nye, men anonymiserte måter.

I en foreløpig rapport skriver forskerne at løsningen har visse begrensninger. Blant annet vil systemet slite med å gjengi objekter i områder med trengsel, blant annet fordi disse vil kunne overlappe og utelukke hverandre. Tilnærmingene som benyttes for trafikkflyt kan ikke direkte brukes der hvor for eksempel trafikklys eller ulykker påvirker flyten.

Forskerne vil i sitt videre arbeid forsøke å omgå disse og andre begrensninger, samt å inkludere mer dynamisk informasjon, slik som bevegelsen til elver, værmønstre, miljøforhold og objekter i luften, slik som fugler og fly.

Mer om prosjektet skal presenteres under IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 2009 (ISMAR), som arrangeres i Orlando, Florida, i slutten av oktober.

Til toppen