Utvider «Virtual Earth» til hele universet

Microsofts forskere og utviklere samles til en årlig «TechFest» for å se på framtidens tjenester.

Utvider «Virtual Earth» til hele universet
Bilde:

En gang i året arrangerer Microsoft et forum der selskapets forskere presenterer sine prosjekter til hverandre og til utviklingsavdelingene. Uformelle møter i etterkant legger grunnlaget for en forholdsvis rask implementering av noen av ideene i selskapets produkter og tjenester.

Årets TechFest ble holdt denne uken i selskapets hovedkvarter i Redmond, med representanter fra Microsofts forskningsavdelinger i India, Kina, Storbritannia og USA. Over hundre mulige produkter ble vist.

Microsofts nyhetstjeneste framhever tre prosjekter som spesielt interessante: Et program som er en slags utvidelse av «Virtual Earth» til å omfatte hele universet, en ny måte å samle og dele digitalt innhold i arbeid og fritid, og en ny måte å bruke spillkonsollen Xbox til å lære barn grunnleggende programmering.

Programmet World-Wide Telescope samler flere titallsmillioner digitale bilder av stjerner, galakser og kvasarer fra Sloan Digital Sky Survey, et mangeårig prosjekt som skal munne ut i et tredimensjonalt kart over rundt en million galakser og kvasarer. Dataene fra prosjektet slippes etter hvert. Microsofts forskere har samlet bildene og underlagt dem programvare som lar en vanlig PC-bruker reise gjennom verdensrommet. Programvaren skal utfylles med pedagogisk materiale og astronomiske bakgrunnsopplysninger.

Verktøyet Mix: Search-Based Authoring beskrives som en høyteknologisk utklippsbok for deling av informasjon over nettet. Man oppretter et dokument som henter materiale fra lokale harddisker, websider og databaser, og som kan gjøres tilgjengelig for grupper, uten å være en egen webside. Alle som er med i gruppen har anledning til å oppdatere fellesdokumentet.

Utviklerne ser for seg at Mix kan brukes innen en familie for å legge ut bilder, hilsener og liknende, eller av bedrifter for å la grupper samarbeide mer effektivt. De mener dokumentet kan brukes til å samle også prosjektrelaterte søkeresultater og lenker til relevante nyhetsgrupper.

Det Xbox-baserte verktøyet for å lære barn å programmere, Boku, bygger på den samme metaforen som Logo og Karel fra 1980-tallet: Man programmerer en «robot» til å gjøre ting i en egen avgrenset verden.

Med Boku foregår ikke programmeringen gjennom tekst, men ved å sette sammen bilder til instruksjoner. Bildene hentes fra en meny. Bilder for henholdsvis «se», «rød», «eple», «bevege» og «mot» kan settes sammen for å få den eggformede roboten Baku til å bevege seg mot et rødt eple.

Utviklerne av Boku mener det er viktig å vekke barns interesse for programmering tidlig, slik at det hos noen kan tennes gnister som gjør dem egne til å gå videre med stadig mer avanserte prosjekter, og utvikle seg til de dyktige forskerne som trengs for å dekke framtidens behov for teknologi.

Journalister som har vært til stede på TechFest nevner også flere andre prosjekter. Text2Paper skriver digitalt lagret tekst på «gule lapper», mens Text-It-Notes går motsatte vei: Håndskrevne gule lapper konverteres til digital tekst som sendes videre som SMS. Andre prosjekter er digitale annonser som formidles automatisk til mobile enheter i WLAN-et, høyttalere som bare kan høres av dem som står rett foran dem, og en blanding av videokonferanser og felles interaktiv tavle.