Utvider virtuell pc med lokal programvare

VDX fra RES Software klar i Norge, tilbyr fleksibel overgang til VDI.

Utvider virtuell pc med lokal programvare

VDX fra RES Software klar i Norge, tilbyr fleksibel overgang til VDI.

RES Software opplyser at deres varslede produkt VDX – «Virtual Desktop Extender» – nå er tilgjengelig i Norge og andre land.

Hensikten med VDX er å kunne kombinere, i samme sentralt styrte brukergrensesnitt, applikasjoner levert gjennom en virtuell pc, med applikasjoner installert lokalt. Det innebærer blant annet at man kan innføre såkalt VDI («virtual desktop interface» eller virtuell arbeidsflate) trinnvis i stedet for å legge opp til sentral levering av samtlige brukerapplikasjoner på én gang.

    Les også:

Ole-Kristian Sivertsen i RES Software Norge sier prisen er 15 euro per brukerlisens. Vedlikehold er gratis det første året, og koster deretter 3 euro per år.

Sivertsen peker på at VDI-løsningen som typisk velges i Norge, er å publisere hele arbeidsflater. Det innebærer at brukere som har behov for å arbeide med både sentralt leverte applikasjoner og programvare som er installert lokalt, stadig må gå inn og ut av det sentrale grensesnittet, siden de lokale applikasjonene ikke er tilgjengelige der.

– Det kan være mange grunner til å la brukere disponere applikasjoner lokalt framfor å legge alt inn i den virtuelle arbeidsflaten, sier Sivertsen.

Han nevner tunge applikasjoner som AutoCAD og Photoshop, som kan være begrenset til noen få brukere, og som ikke er hensiktsmessig å legge inn i virtuelle arbeidsflater med en serverpark som er dimensjonert for å levere vanlige kontortjenester. Det kan være tilfeller der enkeltbrukere må ha tilgang til lokalt installert maskinvare, som DVD-brenner, eller at applikasjonen har underlagt lisenskontroll gjennom en dongel som må stå i pc-en mens den kjøres.

– Tilgang til lokale applikasjoner kan oppfattes som en bedre måte å balansere lokale og sentrale ressurser. Men da bør de lokale applikasjonene være tilgjengelige gjennom den samme arbeidsflaten som de virtuelle. Dette er poenget med VDX.

Sivertsen peker på at en administrert løsning med VDX kan samle applikasjoner fra flere kilder – nettskyen, lokale servere, egen pc – i én «desktop».

– Man slipper å veksle mellom det sentral og det lokale. Man får samtidig et bedre skille, i tilfeller der pc-en også brukes til private formål, mellom det som er jobb og det som er fritid.

Til toppen