Utvidet RFID-støtte i IBM Websphere

Utvidet RFID-støtte i IBM Websphere

En ny løsning fra IBM gir bedre adgang til å utnytte all informasjonen i RFID-systemer.

IBM lanserer Websphere RFID Premises Server V6.0. Verktøyet utfyller Websphere RFID Information Center som ble lansert før jul i fjor.

Hensikten med Premises Server er å gjøre det enklere å systematisere den store mengden informasjon som kan hentes fra RFID-brikker gjennom hele distribusjonskjeden.

Ideen er å gi større oversikt over alt som rører seg i virksomheten, og dermed en mulighet til å oppdage og utnytte nye forretningsmuligheter.

Premises Server skal hente og analyserer informasjon fra RFID og andre sensorer, og stiller den til disposisjon for bedriftens forretningssystemer. Verktøyet er bygget på Eclipse, det vil si åpne standarder, og inngår i en tjenesteorientert arkitektur (SOA).

Til toppen