Utvidet Sparebank-avtale for EDB

16 sparebanker har bekreftet forlengelse av avtaleforholdet med EDB Business Partner for

perioden frem til 1. juli 2010.

De 16 sparebankene som har en samarbeidsavtale med DnB NOR, inngikk 1. juli 2004 en intensjonsavtale om å tiltre rammeavtalen mellom DnB NOR og EDB gjeldende til 1. juli 2010. Denne intensjonen er nå bekreftet, skriver EDB i en børsmelding.

Avtalen betyr at bankene tiltrer rammeavtalen mellom DnB NOR og EDB, og innebærer at

EDB skal ha ansvar for applikasjonsforvaltning, sentral og desentralisert drift. Samlet kontraktsverdi for avtaleperioden frem til 1. juli 2010 er utvidet og beregnet til om lag 330 millioner kroner.

I forhold til avtalen som ble meldt 1. juli 2004, gir de 16 bankenes tiltredelse til DnB NORs rammeavtale en økt kontraktsverdi for EDB på ca 50 millioner kroner til totalt

330 millioner kroner.

Av dette vil om lag 100 millioner kroner inntektsføres i Bank & Finans, mens de resterende

230 millioner kroner vil inntektsføres i IT Drift.

- Avtalen forsterker relasjonen med de 16 sparebankene, og bekrefter deres valg av EDB som sin langsiktige hovedleverandør av applikasjoner og drift, sier konserndirektør Bank & Finans Ole Urdahl i EDB.

Til toppen