Utvikler batteristandard for digitalkameraer

Utvikler batteristandard for digitalkameraer

En ny standard for oppladbare batterier til digitale kameraer skal gi bedre kvalitet og pålitelighet.

IEEE Standards Association (IEEE-SA) har begynt arbeidet med en standard for oppladbare batterier til digitale foto- og videokameraer. Hensikten med arbeidet er å gjøre batteriene mer robust og pålitelige enn i dag.

Standarden, IEEE P1825 "Rechargeable Batteries for Digital Cameras and Camcorders", vil lages som en del av IEEE Livium-familien med batteristandarder.

- Dette arbeidet vil bygge på eksisterende IEEE-standarder for oppladbare batterier til bærbare PC-er og mobiltelefoner. Dette vil sikre at en robust standard vil kunne fullføres på mindre enn 18 måneder, sier Edward Rashba, leder for nye tekniske programmer ved IEEE-SA, i en pressemelding.

- For å sikre et så bredt spekter av ekspertise som mulig, har vi bedt International Imaging Industry Association (I3A) og Consumer Electronics Association (CEA) om å bidra i arbeidet.

Den nye standarden vil opprette felles kriterier for design, produksjon og evaluering av litium-ion- og litium-ion-polymer-batterier som benyttes i digitale foto- og videokameraer. Det altoverskyggende målet ved standarden er å forbedre opplevelsen til brukeren når disse enhetene benyttes.

Standarden vil inkludere områder som den elektriske og mekaniske konstruksjonen til batteridekselet, pakketeknologier, samt kontroll over ladning og utladning. Standarden skal også anbefale brukeropplæring og relatert kommunikasjonsmateriale, fordi IEEE-SA mener grensesnittet mellom sluttbrukerne og batterisystemene er essensielle for systemets pålitelighet

IEEE P1825 skal fungere som en guide for produsenter og tilbydere i forbindelse med planlegging og implementering av designanalyser, testing og kvalifisering for å sikre batterienes kvalitet og pålitelighet.

Til toppen