Utvikler bro mellom Flex og Ajax

Adobe har gjort tilgjengelig en tidlig utgave av et bibliotek som gjør Flex-komponenter tilgjengelige fra JavaScript.

Flex Ajax Bridge (FABridge) er navnet på et lite kodebibliotek som nå utvikles av Adobe Labs. Dette kan legges inn i en Flex-applikasjon eller -komponent eller i en tom SWF-fil for å gjøre disse tilgjengelige for skripting i nettleseren.

FABridge skal gjøre utviklerens ActionScript-klasser tilgjengelige for JavaScript uten noen form for ekstra koding. Så snart biblioteket er på plass, skal utvikleren kunne gjøre det samme i JavaScript som vedkommende fra før kan gjøre i ActionScript.

    Les også:

FABridge er foreløpig på et tidlig alfa-stadium og er kun delvis testet mot Internet Explorer 6 SP2 og Windows-utgaven av Firefox 1.5.

Mer om begrensningene, eksempel på bruk og nedlastingslenker finnes på denne siden.

Til toppen