Utvikler meklingsrammeverk for webtjenester

Et nytt prosjekt for å lage et åpen kildekodebasert meklingsrammeverk for webtjenester, er blitt etablert under Apache-paraplyen.

Et nytt prosjekt for å lage et åpen kildekodebasert meklingsrammeverk for webtjenester, er blitt etablert under Apache-paraplyen.

Det Sri Lanka-baserte selskapet WSO2 annonsert mandag at det har igangsatt et nytt prosjekt for utvikling av en åpen kildekodebasert meklingsrammeverk for webtjenester. Et prosjektforslag er blitt levert til Apache Software Foundations inkubatorprogram.

Bak WSO2 står flere av de sentrale medlemmene av Apaches webtjenesteprosjekt.

Det nye prosjektet, som kalles Synapse, skal tilby et rammeverk som kan mekle mellom to eller flere webtjenester, noe som ofte kalles ESB (Enterprise Service Bus) eller Broker. WSO2 anser disse begrepene som en smule omstridte, og har derfor valgt å kalle Synapse for et "Web service mediation framework".

Målene med Synapse er å utvikle en meldings- og kommunikasjonsinfrastruktur som er basert på prinsippene til tjenesteorienterte arkitekturer (SOA), og som tilbyr en måte for å knytte sammen uensartet systemer. Infrastrukturen skal blant annet administrere forbindelsene og rutingen av meldinger mellom systemene, i tillegg til å kunne transformere meldinger og tjenesteinteraksjoner uavhengig av applikasjonene ved endepunktene.

Synapse skal være nøytral med hensyn på hvilke språk og plattformer som er integrert, ved å ha førsteklasses støtte for blant annet C, C++, Cobol, Java og .Net.

For brukeren skal Synapse kunne føre til tjenester med bedre pålitelighet og robusthet.

Til LinuxInsider sier Ron Schmelzer, grunnlegger og senioranalytiker ved ZapThink, at Synapse er et interessant initiativ som demonstrerer at programvare er i ferd med å bli hyllevare.

- Det er vanskelig å bygge en teknologi som selskaper kan forsvare å bruke en drøss med penger på, når det er en rekke lavpris infrastrukturer som gjør en veldig god jobb, sier han.

- Men det er en forskjell på teknologien som behøves for å implementer webtjenester og arkitekturen, sier han. Utfordringen for bransjen er å lage arkitekturen, det vil si å arrangere og konfigurere programvare til å gjøre det brukeren ønsker.

- Jeg er positiv til Synapse fordi selv om det er programvare, etablerer den en felles base. Selv om du ikke har noen penger, kan du likevel implementere den grunnleggende infrastrukturen du trenger ting webtjenester og SOA, sier Schmelzer.

Utfordringen for Synapse mener han er å bli hørt i all støyen som foregår på denne markedsplassen. Han tror ikke Synapse vil ødelegge nattesøvnen til IBM og Microsoft, men at rammeverket vil konkurrere først og fremst mot andre leverandører, både av kommersielle og åpen kildekodebaserte produkter. Dette gjelder spesielt de som har gjort betydelige investeringer i proprietær teknologi og integrasjonsmellomvare.

Til toppen