Utvikler universelt Internett-språk

På oppdrag fra FN arbeider nå mer enn 120 data- og språkeksperter med et dataspråk som skal gjøre det mulig for databrukere å kommunisere internasjonalt over Internett på sitt eget morsmål, og bli forstått av brukere med andre morsmål.

Ifølge Reuters blir Universal Networking Language (UNL) utviklet ved Institutt for avanserte studier ved FNs universitet i Tokyo.

Metoden som skal brukes under oversettingen, oversetter ikke direkte fra ett språk til et annet. En tekst i ett språk vil i stedet gå gjennom et redigeringsprogram og kodes over til UNL. Deretter vil teksten dekodes til andre språk.

Språket er ikke egnet for å oversette filosofi, poesi eller tyngre, skjønnlitterære verker, men skal være nyttig ved oversettelse av en logisk tekst, for eksempel i forbindelse med naturvitenskap eller handel.

Når en person skriver noe på sitt morsmål, vil UNL-utgaven av teksten først bli oversatt tilbake til brukerens morsmål. Dette gjør det mulig for brukeren å gjøre endringer for å sikre at UNL-oversettelsen presist reflekterer brukerens meninger.

Det første trinnet av UNL-prosjektet startet i april 1996 og har som mål å lage konverteringsmoduler for 16 språk. Dette inkluderer de seks offisielle FN-språkene - arabisk, kinesisk, engelsk, fransk, tysk og spansk - i tillegg til tysk, hindustani, indonesisk, italiensk, japansk, latvisk, mongolsk, portugisisk, swahili og thai.

Oversettelsesprogramvaren blir for hvert språk utviklet i samarbeid med myndigheter og forskningsinstitusjoner i hvert land. Målet er å få laget oversettelsesprogram for de nasjonale språkene til alle de 185 medlemmene i FN - innen år 2005.

Til toppen