Utviklere oppfordres til å ta Java-lappen

IBM, Netscape, Novell, Oracle og Sun er i ferd med å utarbeide et sertifiseringsprogram for Java-utviklere.

IBM, Netscape, Novell, Oracle og Sun er i ferd med å utarbeide et sertifiseringsprogram for Java-utviklere.

Initiativet er døpt Java Technology Developer Certification Initiative, og er åpent for alle som ønsker å delta. Hensikten er å utarbeide en felles kursplan for skolering av Java-utviklere.

Planen skal være ferdig til høsten. Opplegget vil antakelig bestå av fem eksamener fordelt på tre påfølgende nivåer:

  • Sun Certified Programmer for the Java Platform dreier seg om grunnleggende ferdigheter innen Java-programmering
  • Certified Solution Developer går på kompetanse innen applikasjonsutvikling, samt objektorientert analyse og design med Unified Modeling Language
  • Certified Enterprise Developer krever ferdigheter innen Java på bedriftsnivå og utvikling mot applikasjonstjener.

Du vil ikke kunne gå videre til neste nivå før du har bestått eksamen på det foregående.

Nærmere detaljer om programmet er lagt ut på Suns Java-sted, nærmere bestemt java.sun.com/cert-initiative.

Til toppen