Utviklere vil ikke lage Vista-programmer

140 millioner Vista-brukere er ikke nok til å lokke utviklere til å ta i bruk Vista-spesifikk funksjonalitet.

Vista-utviklerne holder igjen.
Vista-utviklerne holder igjen.

140 millioner Vista-brukere er ikke nok til å lokke utviklere til å ta i bruk Vista-spesifikk funksjonalitet.

Windows Vista har vært på markedet i over et år, og ifølge Microsoft er det blitt solgt over 140 millioner lisenser. Dette ser likevel ikke ut til å være tilstrekkelig for tredjepartsleverandører av programvare. Et stort flertall unngår å ta i bruk Vista-spesifikk funksjonalitet i sine produkter.

    Les også:

Ifølge en undersøkelse gjort av Evans Data denne våren, er det bare åtte prosent av utviklerne i Nord-Amerika som skriver programvare spesifikt for å kjøres på Windows Vista. Halvparten av utviklerne fokuserer derimot på Windows XP.

De intervjuede utviklerne spår et fragmentert Windows-marked i 2009. Da venter 24 prosent av utviklerne at de vil rette løsningene mot Vista, mens 29 prosent venter at de fortsatt vil fokusere på XP.

- Utviklere har inntatt en vente-og-se-holdning til Vista. Det nye operativsystemet har hatt betydelige problemer, og ønsket om å flytte fra XP er fortsatt på vent. Dette, sammen med interesse for alternative operativsystemer, demper utviklingsaktiviteten, og det vil igjen ytterligere underminere interessen for Vista, sier John Andrews, toppsjef i Evans Data, i en pressemelding.

Undersøkelsen til Evans Data forteller videre at mer enn 67 prosent av utviklerne regner med å fokusere på en eller annen versjon av Windows i 2009. Dette inkluderer også serverutgavene. Andelen som vil fokusere på Linux er på drøyt 15 prosent.

Til Infoworld.com oppgir flere personer i ulike programvareselskaper forskjellige årsaker til at de ikke fokuserer på Vista. Den viktigste ser ut til å være at kundene ikke etterspør den funksjonaliteten Vista-tilpasset programvare kan tilby. Dette gjelder ikke minst de grafikkorienterte nyhetene.

- Jeg kan ikke se for meg å fokusere noe mot bare Vista når du har XP og Windows 2003 der ute i store antall, sier Dave Noderer, som blant annet er leder for Florida .Net User Group, til Infoworld.

Michael Krasowski, en leder i et mindre, Microsoft-fokusert programvarehus i California, sier at 98 prosent av programvaren selskapet lager, nå er webbasert. Da spiller avanserte grafikkfunksjoner liten rolle.

Undersøkelsen til Evans Data har også avdekket en del andre forhold. Blant annet forteller mer enn halvparten av utviklerne at de nå benytter smidige (agile) utviklingsteknikker i dag, og blant dem som utvikler for bedrifter ventes dette å øke til to tredeler innen neste år.

Mange av utviklerne benytter programvare for administrasjon av livssyklusen til applikasjonene de utvikler, men Evans Data skriver at dette er et umodent og fragmentert marked. Mest bruk er fortsatt Microsoft Visual Sourcesafe, mens opptakelse Microsofts mye omtalte Visual Studio Team System sovner hen, ifølge Evans Data. Både Subversion og IBMs Rational Suite benyttes av flere.

    Les også:

Til toppen