Utviklernes ønskeliste

For tolvte året på rad gikk MacHack av stabelen i Michigan i USA. De tre siste årene har konferansen satt opp en liste over forhåpninger og bekymringer overfor Apple og deres teknologier. Her er årets liste.

For tolvte året på rad gikk MacHack av stabelen i Michigan i USA. De tre siste årene har konferansen satt opp en liste over forhåpninger og bekymringer overfor Apple og deres teknologier. Her er årets liste.

De nesten 300 deltakerne på MacHack '97-konferansen har i år satt sammen en liste på tilsammen ti punkter. Listen er laget på grunnlag av direkte samtaler, ansikt-til-ansikt om du vil, mellom representanter fra Apple og konferansedeltakerne.

Slik ser årets ønskeliste ut:

1. Det største ønsket for utviklerne er at Apple skal levere produkter som er uten bugs.

2. Neste ønske er at Apple bør innta en tøffere holdning overfor statlige inngrep på området datakryptering.

3. Deltakerne roste Apple for deres Developer World Web side. Men de håper at sidene kan bli kjappere og lettere å bruke.

4. En sterkere fokusering på å implementere økt sikkerhet og personvern i utviklingen av MacOS.

5. Et ønske om at neste generasjon Apple-OS, Rhapsody, skal inkludere egenskaper fra dagens MacOS' Open Transport.

6. Det ble også klaget på at Apples utviklerdokumentasjon var vanskelig og uoversiktelig.

7. Det er ønskelig at Apple utvikler og distribuerer flere "eksempelkoder" for nye teknologier.

8. Apple bør gjenopplive sitt Mac OS utviklingsverktøy slik som MacsBug og Macintosh Programmer's Workshop.

9. Utviklerne vil at Apple i sterkere grad bør støtte hobby-utviklere. Deltakerne vil at utviklingsverktøy for denne gruppen skal bli billigere.

10. Det siste punktet var to-delt: For det første må Apple love at de skal være i teten når det gjelder utvikling og implementering av Java. Dernest må Apple finjustere Mac OS slik at operativsystemet kan dra enda større fordel av PowerPC'ens RISC-fordeler.

Til toppen