Utviklerverktøy med innebygget sikkerhetssjekk

Nye JBuilder 2005 fra Borland tilbyr nye verktøy for å sjekke at koden unngår typiske sikkerhetsbrudd.

Nye JBuilder 2005 fra Borland tilbyr nye verktøy for å sjekke at koden unngår typiske sikkerhetsbrudd.

Fra september vil Borlands oppgraderte Java-verktøy JBuilder 2005 være tilgjengelig for nedlasting fra selskapets nettsted. Verktøyet kommer i to betalingsutgaver – henholdsvis Enterprise og Developer – samt en gratisutgave kalt JBuilder Foundation. Operativsystemene er Windows, Linux, Solaris og Mac OS X.

Blant de viktigste forbedringene er nye hjelpemidler for å sikre kvalitet og unngå typiske sikkerhetsbrudd. Borlands egne hjelpemidler advarer mot brudd på anbefalt praksis. I tillegg er det en pluginn fra Fortify Software som går gjennom koden for å avdekke mulige sikkerhetshull.

Andre forbedringer gjør det lettere å samordne utviklingsarbeid fordelt på flere programmerere, og å forholde seg til mulige ytelsesproblemer på en tidlig fase i utviklingsprosessen.

JBuilder 2005 støtter de nyeste Java-standardene – JDK 5.0 og J2EE nevnes spesielt – samt JavaServer Faces (JSF) med tanke på utvikling av webbaserte applikasjoner og webtjenester («web services»). Ellers er det også snakk om sømløs integrasjon mot alle ledende applikasjonstjenere, og et grensesnitt («OpenTools API») for bedre samspill med andre utviklingsverktøy.

JBuilder 2005 er en del av Borland Application Lifecycle Management (ALM) suite for Java.

Til toppen