Uventet lavt PC salg

Både i USA og Europa sviktet PC salget i fjerde kvartal. Etter den laveste veksten på syv år ser observatører store endringer i markedsandelen for PC-produsentene.

Både i USA og Europa sviktet PC salget i fjerde kvartal. Etter den laveste veksten på syv år ser observatører store endringer i markedsandelen for PC-produsentene.

Ifølge en ny undersøkelse fra analyseselskapet Gartner Group økte det globale salget av PC-er i fjerde kvartal 2000 med bare 10,1 prosent i forhold til tilsvarende periode i 1999. Før tallene ble lagt frem hadde Gartner Group selv regnet med en vekst på 17 prosent.

Dette skal være den laveste veksten siden Gartner Group begynte med målingene i 1993.

Teorien analytikerne nå arbeider ut i fra er at verden etterhvert er ferd med å nå et metningspunkt når det gjelder PC-tetthet. I USA er det nå minimum en PC i 63 prosent av husholdningene.

For amerikanske produsenter ser Gartner Group også store svingninger i markedsandelene for de forskjellige PC-produsentene. Dell Computer kunne øke salget i fjerde kvartal med nesten 38 prosent og Hewlett-Packard økte salget med nesten 21 prosent, mens Compaq opplevde en nedgang på nesten 9 prosent og Gateway Inc hadde en nedgang på 7 prosent.

Ifølge analytikerne kan noe av det svake salget på slutten av fjoråret skyldes at veksten i 1999 var uvanlig høy. Dette kan ha medvirket til å mette markedet i de etterfølgende kvartalene.

Til toppen