Uvurderlig tipssted for Windows XP-brukere

Hvis du har installert Windows XP og lurer på hvorfor det spises båndbredde selv når PC-en ikke er i bruk, eller har andre spørsmål, er TweakXP.com uvurderlig.

Utviklingen av nettstedet TweakXP.com ble startet av Steve Sinchak i mars i år, og har vært allment tilgjengelig siden 20. juni. Tallet på sidehenvisninger er nå oppe i rundt 100.000 per dag.

Hensikten med nettstedet er å tilby tips og råd til Windows XP-brukere. "Tweak" betyr vanligvis at du klyper noen. I denne sammenhengen viser "tweak" til små endringer som kan gjennomføres i Windows XP for å oppnå et bedre og mer oversiktlig grensesnitt eller større kontroll over hvordan systemet disponerer maskinens ressurser. Mye av det handler om å popularisere bruken av systemprogrammet regedit der de grunnleggende parametrene kan endres. Rådene fra TweakXP lar deg eksperimentere uten risiko for at PC-en går i nektmodus.

De ulike knepene er fordelt på emner som brukergrensesnitt, systemytelse, Internett, maskinvare, programvare og diverse. Blant de nyeste knepene under rubrikken "Internett" er hvordan du kan regulere den disponible båndbredden. Windows XP har nemlig som standardinnstilling at 20 prosent av båndbredden holdes i reserve for prioriterte tjenester. Denne innstillingen opprettholdes selv om du slår av QoS-egenskapen ("quality of service"). Tipset fra TweakXP viser hvordan du bruker gpedit til å finne fram til "QoS Packet Scheduler" og endre innstillingen på "Bandwidth limit %" fra 20 til 0. Da vil Internett-tilgangen gå 25 prosent raskere, siden du får tilgang til 100 prosent av båndbredden i stedet for 80 prosent.

Andre populære knep går ut på å finne fram til unødvendige tjenester som kan settes ut av spill for å frigjøre ressurser til det du egentlig bruker PC-en til, avinstallere Messenger hvis du ikke bruke den, få fart på menyvisningen og så videre.

De tematiske organiserte tipsene suppleres av flere diskusjonsfora der du kan stille spørsmål og selv tilby nyttig informasjon.

Nettstedet har også en søkemotor.

Til toppen