Uvurderlig verktøy for studenter

Av en eller annen snodig grunn blir det som regel til at det som skulle være ferdig til i morgen, plutselig skulle vært ferdig i går...

Av en eller annen snodig grunn blir det som regel til at det som skulle være ferdig til i morgen, plutselig skulle vært ferdig i går...

Programmet Due Yesterday er et lite program som følger tett målet med Palm OS - nemlig å være kompakt, kjapt og veldig nyttig.

Nisjen programmet fyller er å hjelpe studenter med å huske innleveringer, karakteren som ble gitt, og eventuelt en utregning av den totale karakteren hvis man ønsker det. Og det er ingenting som tilsier at man ikke kan bruke programmet til andre prosjekter.Åpningsskjermen gir et raskt overblikk over kommende tidsfrister, en bokstav som er den samme som første bokstav i en liste med egendefinerte typer oppgaver, tre bokstaver for å forklare faget, din egen beskrivelse på oppgaven og en avkryssingsboks for å merke av når en oppgave er ferdig. I tillegg er det en nedtrekksmeny som gir mulighet til å velge mellom forskjellige fag.


Nederst er det en rad med lett tilgjengelige knapper som utfører handlinger som opprettelse av ny oppgave, utregning av karakterer (hvis man har definert hvordan karakterer skal behandles), vise neste oppgave som skal gjøres, redigering av et allerede opprettet fag og detaljer for en oppgave. I tillegg er det to knapper for å velge om man vil se en ukeplan eller en liste.

På menyene kan man også velge de samme kommandoene som finnes på knapperadene, i tillegg til infrarød overføring av oppgaver, sletting av ferdige oppgaver og utregning av gjennomsnittskarakter.

Når man oppretter eller redigerer et fag kan man sette inn stort sett all den nyttige informasjonen man trenger. I tillegg til fagets navn og antall timer i uken, kan man krysse av for hvilke dager man har faget, hvor det holdes, faglærer og nettsted. Her setter man også opp hvilke typer oppgaver man kan få i faget og hvordan karakter skal regnes ut. For andre detaljer man måtte trenge er det en notatfunksjon som ligner den innebygde notatblokken.


Redigering av enkeltoppgaver er like detaljert som redigering av fag. I tillegg til å velge fag, oppgavetype og innleveringsfrist fra nedtrekksmenyer kan man også sette inn tidspunkt oppgaven senest må være inne. Beskrivelsen av oppgaven har et stort og oversiktlig felt på denne siden for å kunne notere all nødvendig tilleggsinformasjon man måtte trenge. Det er også en knapp for å automatisk sette oppgaven inn i kalenderprogrammet og en knapp for å legge til et notat. Her er det også plass til å sette opp karakter hvis man har satt opp at faget skal regnes ut.

PC-versjonen kan gjøre alt Palm-versjonen kan, bare i et litt mer "behagelig" grensesnitt. I tillegg kan man fra dette eksportere dataene til en kommaseparert fil slik at man kan hente inn i andre programmer som for eksempel Excel. Programmet finnes imidlertid kun for Windows.


Er det noe en bør sette fingeren på, er det at data som blir synkronisert enkelte ganger blir korrupte (i hvert fall i vår test). Det virker som om dette kommer av at PC-versjonen har problemer med datoformatet som benyttes her oppe i nord.

Et par ting som desuten bør legges til i fremtidige versjoner, er muligheter til å kunne legge til e-postadresse til lærerne og kunne automatisk sette alarm på innleveringstidspunktet for oppgaven. Det vil øke bruksgleden og dermed gjøre programmet enda mer verdifullt.

Programmet kan likevel trygt anbefales siden det dekker et område som nesten er urørt (kanskje fordi studenter ofte ikke har råd til en Palm?), og der det er berørt, er programmene så amerikanske at de ikke passer i det norske skoleverket.

Et veldig stort pluss var at programmererne svarte veldig fort på forespørsel, og hvis dette er måten de alltid behandler kunder på, må det berømmes.

Man kan få tre forskjellige pakker, enten bare Palm-versjonen, bare PC-versjonen, eller begge deler. De to første koster $10 hver, mens pakkeløsningen ikke kommer på mer enn $15, som er drøye 100 kroner.

For å kjøpe, eller laste ned en demonstrasjonsmodell, kan du ta deg en tur til Due Yesterdays nettsted.

Til toppen