UWB kan få fart på Bluetooth

Bluetooth-konsortiet vil forene sin teknologi med UWB (Ultrawideband) som er hundre ganger så rask.

Bluetooth-konsortiet vil forene sin teknologi med UWB (Ultrawideband) som er hundre ganger så rask.

Bluetooth-konsortiet Bluetooth SIG sier i en pressemelding at de har til hensikt å samarbeide med organisasjonene som arbeider for å definere Ultrawideband (UWB), en teknologi for trådløst høyhastighetssamband mellom mobile enheter.

Bluetooth tilbyr trådløst samband mellom personlig utstyr som mobiltelefon, headset, PC og så videre. Rekkevidden er rundt ti meter, og overføringshastigheten er under 1 Mb/s. Det er tilstrekkelig for tekstdokumenter og tale, men ikke for video og store bildefiler.

UWB skal dekke den samme korte rekkevidden, men øke hastigheten til over 100 Mb/s. Det vil gjøre det mulig å bruke trådløst samband i såkalte «personal area networks» til å overføre høyoppløselig video, og tømme digitale kameraer for store mengder bilder på svært kort tid.

Bluetooth SIG sier et samarbeid med UWB vil gjøre det mulig å tilby brukere apparater som forener høyhastighetssamband over korte avstander med vanlig Bluetooth-funksjonalitet som har vist sin nytte i en rekke anvendelser. Man kan tenke seg mobiltelefoner som bruker vanlig Bluetooth for forbindelse med trådløst headset, samtidig som det kan overføre bilder til skriver eller PC over UWB.

Mange av de 3400 medlemmene i Bluetooth SIG er interessert i å tilby produkter med UWB. Å samordne Bluetooth-utviklingen de kommende årene med utviklingen av UWB virker følgelig svært hensiktsmessig også fra et leverandørsynspunkt.

Et problem er at UWB-tilhengerne er delt i to leire med hver sin teknologiske løsning, WiMedia Alliance og UWB Forum.

På nettstedet til UWB Forum er det publisert en pressemelding datert i dag, der det heter at medlemmer av organisasjonen stiller seg svært positive til utspillet fra Bluetooth SIG, og at de allerede har begynt å definere hvordan framtidige UWB-produkter og kommende Bluetooth-produkter kan gjøres gjensidig kompatible.

Det er ennå ikke kommet noen tilsvarende reaksjon fra WiMedia Alliance.

De to UWB-organisasjonene har delvis overlappende medlemskap. HP, Intel, Kodak, Microsoft, Nokia, Philips, Samsung og Sony er medlemmer av WiMedia Alliance, mens Motorola, Samsung og Siemens er medlemmer av UWB Forum.

Bluetooth SIG kommenterer ikke dette skillet, men peker på at «grunnleggende utfordringer innen UWB» må løses før felles produkter kan komme på markedet, blant annet interferens med WLAN og WiMax, og tildeling av frekvenser til UWB.

I presseuttalelser er lederen for Bluetooth SIG, Michael Foley, sitert dit hen at han håper de første UWB/Bluetooth-produktene kan komme på markedet «i løpet av et par år».

    Les også:

Til toppen