V.90 skal barnet hete

Den internasjonale teleunionen ITU har vedtatt en standard for 56 kbps-modem. Selskapene bak rivalene X2 og K56flex har sagt de vil rette seg etter den nye standarden V.90.

Den internasjonale teleunionen ITU har vedtatt en standard for 56 kbps-modem. Selskapene bak rivalene X2 og K56flex har sagt de vil rette seg etter den nye standarden V.90.

Det har lenge vært kjent at det gikk mot enighet om en standard for 56 kbps-modem, noe digi.no rapporterte 22. januar. Etter en pressemelding fra ITU er det klart at denne standarden har fått navnet V.90. Internett-ordboka PC Webopaedia melder at de har oppført dette begrepet på sitt nettsted.

Standardiseringsprosessen er likevel ikke helt ferdig. ITUs studiegruppe nummer 16 har vedtatt de tekniske spesifikasjonene for V.90. Spesifikasjonene sirkuleres nå blant medlemmene i ITUs standardiseringsgruppe innen telekommunikasjoner, kjent som ITU-T.

Hvis ingen av medlemmene har innsigelser mot spesifikasjonene, gis studiegruppen myndighet til å formalisere vedtaket neste gang den trer sammen. Da opphøyes V.90 fra en "recommendation" til en "decision". Motstand ventes ikke, men kverna maler langsomt: Timeplanen for det endelige vedtaket er september 1998. Arbeidet med standarden innen ITU tok til i mars i fjor. At en anbefaling foreligger allerede, betegnes som oppsiktsvekkende og "betegnende for ITU-Ts vilje til raskt å etterkomme behovene i markedet", ifølge en talsmann for studiegruppe nummer 16.

ITU minner om at V.90 gjør det mulig for å klient å laste ned data i opptil 56 kbps, mens lossing kan skje i opptil 33,6 kbps. V.90 antas å få svært gunstige følger for det globale salget av modemer: Markedsanalytikerne i VisionQuest 2000 regner med en økning fra 50 millioner enheter i 1997 til 75 millioner enheter i 2000.

Til toppen