- Vær Varsom-plakaten må revurderes

Olav Folkestad i New Media Science mener at Vær Varsom-plakaten må revurderes på grunn av Internett. Generalsekretær Nils E. Øy i Redaktørforeningen innrømmer at de etiske retningslinjene bør tilpasses digitale medier.

Olav Folkestad i New Media Science mener at Vær Varsom-plakaten må revurderes på grunn av Internett. Generalsekretær Nils E. Øy i Redaktørforeningen innrømmer at de etiske retningslinjene bør tilpasses digitale medier.

- Hele Vær Varsom-plakaten må revurderes på grunn av Internett. Det vil bli mer sammensmelting mellom informasjon og kommersielle tjenester. Dette er en fordel for brukerne, mener markedsdirektør Olav Folkestad i New Media Science.

- Det vil bli korte sprang mellom ulike hendelser. Man leser om boka og kjøper boka. Om man kutter prinsippet om peking til andre nettsteder, mister Internett sin berettigelse. Men det er klart man må drøfte hva som er akseptabelt. På kort sikt må folk finne et naturlig forhold til større sammenblanding, sier Folkestad til digi.no.

- Man må forholde seg til Internett på en helt annen måte. Internett er et sterkt medium, så det bør være retningslinjer for hva som er akseptabelt. Barn er for eksempel målgrupper som har problemer med å skille, og da stiller saken seg annerledes. For voksne handler det primært om tjenester som er til kjempefordel. Responsen har vært positiv, hevder Folkestad.

Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening ser at de etiske retningslinjer mediebransjen i dag arbeider etter, nok kan tilpasses den digitale hverdag og nye medier i større grad.

- Internett er et helt nytt medium, og så lenge leseren kan skille mellom det som er redaksjonelt og det som er tekstreklame, er det vel greit. Det jeg har sett av Dagbladets nettsted, synes jeg holder mål. Men man kan jo spørre seg om det er dumt av Dagbladet å binde seg til en redaksjonell kontrakt.

Nylig inngikk også Radio 1 Norge en avtale med nystartede Boxman om kopling mellom sanger og salg av CDer, og tidligere i sommer gikk Dagbladet: på nettet en avtale med Haugen Bok i Volda hvor bokanmeldelser koples med boksalg. (Se pekere til respektive saker i høyre marg.)

Tekstreklameplakaten har nettopp kommet i ny drakt, hvor nye medier er forsøkt å innarbeide elementer fra nye medier.

- Dette arbeidet er muligens ikke godt nok, men det er forsøkt å ta hensyn til elektroniske medier. Avismedier har tradisjoner og er fortrolige med språket de bruker. Internett stiller større krav, det er lettere å bli lurt eller å blande sammen, sier Øy til digi.no.

Til toppen