- Vågalt fra Telenor og Schibsted

Konkurransedirektør Einar Hope medgir at Schibsted og Telenor har løpt en risiko ved å foreta store organisatoriske endringer før fusjonsplanene var endelig behandlet av Konkurransetilsynet. Allerede i neste uke vil tilsynet kalle inn de to partene til samtaler for å finne en ny løsning .

Konkurransedirektør Einar Hope medgir at Schibsted og Telenor har løpt en risiko ved å foreta store organisatoriske endringer før fusjonsplanene var endelig behandlet av Konkurransetilsynet. Allerede i neste uke vil tilsynet kalle inn de to partene til samtaler for å finne en ny løsning .

Konkurransetilsynet hadde brukt opp fem av de seks månedene de hadde til rådighet da de i dag la fram sin vurdering av fusjonen mellom Schibsted Nett og Telenor Nextel. Konklusjonen av vurderingen er at fusjonen stoppes i sin nåværende form, med begrunnelse i at de samfunnsmessige effektivitetsgevinstene ved sammenslåingen ikke overstiger det samfunnsmessige tapet ved reduserte konkurranse

- I neste uke vil vi ha et møte med partene der vi vil legge fram våre vilkår for at fusjonen eventuelt skal kunne fortsette. Vi har i et notat pekt på de forhold som vi mener er konkurransehemmende, sier konkurransedirektør Einar Hope, til digi. Han legger til at Schibsted og Telenor har tatt en sjanse ved å foreta seg for mye før vurderingen fra Konkurransetilsynet var klar.

- De to selskapene har løpt med risiko når de har gått så langt i fusjonsprosessen, sier Hope, som ikke vil kommentere hva alternativene for de to selskapene vil være.

- Som sagt starter samtalene i neste uke, og selskapene må selv vurdere hvilke muligheter som ligger innenfor våre rammevilkår, sier Hope.

Til toppen