Vaksine mot hacking

Xni er et grafisk verktøy for nettsjefer for overvåkning og logging av alle begivenheter. Alarmer kan konfigureres til å varsle øyeblikkelig om uvanlige trafikkmønstre eller forsøk på hacking.

Xni er et grafisk verktøy for nettsjefer for overvåkning og logging av alle begivenheter. Alarmer kan konfigureres til å varsle øyeblikkelig om uvanlige trafikkmønstre eller forsøk på hacking.

Den første kommersielle utgaven av versjon 2.0 av Xni fra Fastlane Software ble lansert i går, for Silicon Graphics' Unix-dialekt Irix 5.x og 6.x. Leverandøren lover utgaver for Solaris 2.5, SunOS 4.1.3 (Solaris 1.x), HP-UX 9.x/10.x, og Linux 2.x i løpet av de nærmeste månedene. AIX- og OSF/1-utgaver ventes på noe lenger sikt. Selskapet opplyser at det også vil komme en utgave for Windows NT.

Xni kjøres på en ikke-dedikert arbeidsstasjon og krever ikke ekstra maskinvare. Irix-versjonen krever 32 MB minne, men bare 10 MB disk: Dataformatet og datakumuleringsmetoden skal være særdeles kompakte. I forhold til nettet oppfører programmet seg fullstendig passivt. Det belaster ingen ressurser, fortsetter å fungere uavhengig av belastningen på nettet, og kan ikke oppdages av ondsinnede inntrengere. Det kan fjernstyres fra en maskin med X Window Server.

Programmet kan både liste begivenheter og gi flere typer grafiske framstillinger av hva som skjer over bestemte tidsrom. Installasjonen skal skje på minutter og skal ikke kreve spesiell opplæring.

Xni har interessante sikkerhetsfunksjoner. Det tilbyr en permanent logg over alle begivenheter, også eksterne dataoverføringer. Det kan settes alarmer for å varsle om ikke-autoriserte maskiner på nettet og uvanlige trafikkmønstre. Alarmer kan utløse et vell av reaksjoner gjennom brukerdefinerte skripter.

Loggen viser ellers bruk av båndbredde og protokoller for alle noder i nettverket - nyttige egenskaper med tanke på intern kontering og planlagte nettutvidelser.

Ifølge Fastlane støttes så godt som alle aktuelle IP-grensesnitt til Irix-maskiner, også 10/100baseT, FDDI og Fore ATM-kort.

Selskapet opplyser ellers at utviklingsprogrammet for Xni omfatter et Java-grensesnitt, HTML-rapporter, permanente dataopptak, SMTP-kompatibilitet, og en "deamon" for WAN-styring.

Til toppen