Valebrokk pynter TV 2 for børs

Kåre Valebrokk pynter bruden før børsnotering og omorganiserer derfor TV 2 til et konsern med tre datterselskaper.

Kåre Valebrokk pynter bruden før børsnotering og omorganiserer derfor TV 2 til et konsern med tre datterselskaper.

TV 2 melder i dag i en pressemelding at selskapet foretar en reorganisering av selskapsstrukturen. Det legges nå opp til det som skal være en ren konsernmodell.

- Opprettelsen av TV 2 Gruppen ASA gir også en mer logisk og ryddigere organisering med tanke på et liv på børsen, sier Kåre Valebrokk, som blir konsernsjef i TV 2 Gruppen ASA.

TV 2 Gruppen ASA opprettes som nytt morselskap. Virksomheten i konsernet deles opp i tre datterselskaper ;

TV 2 AS , TV 2 Interaktiv AS og TV 2 Invest AS.

- Virksomheten i TV 2 er blitt svært omfattende og beveger seg over mange utfordrende forretningsområder, og vi ønsker å tilpasse organisasjonen deretter. Bakgrunnen for omleggingen er ønsket om å rendyrke to separate fokus, ett på driften av TV-kanalen TV 2 AS, ett på konsernets interaktive virksomhet og strategiutvikling på nye forretningsområder, sier Valebrokk som også fortsetter som publisher i TV 2 AS.

TV 2 AS kommer foruten til selve fjernsynsdriften å være ansvarlig for Nydalen Studios og eierandelen i TVNorge as.

TV 2 Invest AS vil være ansvarlig for konsernets nye forretningsområder. I en startfase legges blant eierandelene i Storm Weather Center AS og Brann inn i dette selskapet.

Det tredje og siste beinet blir TV 2 Interaktiv AS. Dette selskapet er eiet med 88 prosent av TV 2 Gruppen ASA og vil være ansvarlig for konsernets interaktive virksomhet. I første omgang legges eierandelen på nesten 48 prosent i Gotogate AS inn i dette selskapet.

Omleggingen skjer umiddelbart og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar. Dagens TV 2-styre vil fungere som styre både for TV 2 Gruppen ASA og TV 2 AS.

Til toppen