Valebrokk restrukturerer onlinesatsingen

Mediekonsernet Norges Handels og Sjøfartstidende, som blant annet eier Dagens Næringsliv og TDN-tjenestene, skal i løpet av 1998 sende innholdet til alle forlagets produkter ut på Internett. Utenom TDN, har konsernet fullstendig utdaterte presentasjoner på web i dag.

Mediekonsernet Norges Handels og Sjøfartstidende, som blant annet eier Dagens Næringsliv og TDN-tjenestene, skal i løpet av 1998 sende innholdet til alle forlagets produkter ut på Internett. Utenom TDN, har konsernet fullstendig utdaterte presentasjoner på web i dag.

Det er sjefredaktør Kåre Valebrokk i Dagens Næringsliv som bekrefter overfor digi.no at de revurderer satsingen på Internett.

- Vi vurderer dette på konsernnivå. En prosjektgruppe er satt ned, og alle produktene til konsernet skal etterhvert komme opp på nettet, sier han.

Norges Handels og Sjøfartstidende (NHST) er morselskapet til Dagens Næringsliv, TDN Nyhetsbyrå (inkludert Kraft, Finans og Ajour), shippingavisen TradeWinds, olje- og gassavisen Upstream og Nautisk Forlag. Med unntak av TDN-tjenestene, har mediekonsernet drevet med ren markedsføring av papirproduktene hittil på nettet.

Dagens Næringsliv legger for eksempel ut kun én komplett hovedsak om dagen, én leder, små klipp fra andre saker - pluss at de har lagt ut multimediestoffet fra avisen i et arkiv - inntil sistnevnte seksjon ble kuttet fra papirutgaven i november i fjor.

Internett-tjenesten Mercur ble etablert av mediekonsernet som en støttespiller for nettproduktene for nærmere to år siden (8. mars 1996), men fortsatt er det kun betaltjenestene til TDN som fungerer online. NHSTs datterselskap, TDN Nyhetsbyrå, ble etablert i juni 1995 etter en sammenslåing av de to selskapene DNX og TD Finans.

Kraft-tjenesten TDN Kraft og næringslivstjenesten TDN Ajour er på Internett i fullt monn, mens den lukkede finanstjenesten TDN Finans (online via videredistributører) er på prøvestadiet på web med oppdateringer kun tre ganger daglig.

Kraft-tjenesten er mer kraftfull med et årsabonnement på 19.800 kroner. Siste offisielle abonnementstall fra i fjor sommer er på 250, med mål om 400 abonnenter som skulle komme i løpet av 1997. Etter det digi.no erfarer har onlinetjenesten Finans, som koster 15.000 kroner i året, mellom 600 og 700 abonnenter. Administrativ leder Finn Lund i TDN Nyhetsbyrå opplyste til digi.no i juni i fjor at Ajour-tjenesten hadde rundt 1.500 betalende abonnenter. I oktober 1997 opplyste Lund til digi.no at det var 6.000 lesere som holdt seg ajour daglig.

TDN vil ikke gi noen flere konkrete tall - utenom at 250 Kraft-abonnenter er for lavt og 1.500 Ajour-abonnenter for høyt per dags dato.

Ifølge Kåre Valebrokk ligger det et nett-potensial også andre steder i konsernet. Arkivet til den engelskspråklige shippingavisen TradeWinds har, ifølge Valebrokk, 80 prosent utenlandske kunder. Avisen har eksistert siden oktober 1990 og opparbeidet seg en betydelig stoffmengde (og 7.000 betalende abonnenter). Oljeavisen Upstream, som ble startet i november 1996, er en nisjeavis som også kan utnyttes i salgsøyemed.

I tillegg har selvfølgelig Dagens Næringsliv (DN) et verdifullt tekstarkiv som har blitt markedsført og solgt gjennom Aftenpostens Informasjonstjenester i en online Windows-versjon utenom Internett. Da Aftenposten gikk på web i fjor med arkivpakken, som inkluderer Aftenpostens og NTBs arkiver, sa både Dagens Næringsliv og Bergens Tidende (BT) nei.

Ifølge informasjon, som i dag er tilgjengelig på DNs websider, skulle det komplette tekstarkivet til avisen bli solgt via Mercur allerede i 1996.

I henhold til politisk redaktør Stein B. Hauglid i Dagens Næringsliv er det stadig meningen at DN skal gjøre denne jobben selv via web.

- Vil konsernet kun satse på betalingstjenester på nett?

- Ikke nødvendigvis, sier Kåre Valebrokk.

- Det ene produktet på Internett kan godt fungere som en spydspiss inn i det andre. Men du er litt tidlig ute. Det skal jobbes med dette utover våren, og vi har langt fra kommet til noen konklusjon om hva vi for eksempel skal gjøre med Dagens Næringsliv, sier den ansvarlige redaktøren som hevder at han har stor tro på Internett som medium.

- Men da må det satses ordentlig redaksjonelt.

- Er det ikke slik at det blir en del gjenbruk av redaksjonelt stoff; at en del av artiklene i TDN havner i Dagens Næringsliv dagen etter?

- Vi er en kunde av TDN Nyhetsbyrå på lik linje med Finansavisen og Aftenposten. Vi bruker det vi vil i avisen og ikke noe mer enn det Finansavisen gjør, hevder redaktøren.

Til toppen