Valg av webmålinger presenteres i dag

Knapt én uke etter planen presenterer en arbeidsgruppe i dag sin innstilling til en felles målestandard for norske nettsteder.

Knapt én uke etter planen presenterer en arbeidsgruppe i dag sin innstilling til en felles målestandard for norske nettsteder.

Arbeidet har gått med turbofart etter at et fellesmøte utnevnte en arbeidsgruppe 12. februar. Under ledelse av VG Netts Niels Røine skal de jobbe mot det endelige målet om å få en felles akseptert måling på plass innen 1. juni.

Gruppen har satset på å få informasjon om både nett-trafikk, dekning (lesere) og demografi på leserne/nettbrukerne.

Det viktigste har vært å finne sammenlignbare data, gi målingene troverdighet gjennom tredje parts levering/verifisering, finne en felles plattform for definisjoner og begreper, ikke risikere at valgte serversystemer bryter sammen, finne løsninger som ikke eksluderer videre utvikling, og ikke minst, finne en økonomisk akseptabel løsning.

Gruppen, som har vært delt opp i tre undergrupper, har sett på tre primærmodeller; en for PC-meter (á la Media Metrix og RelevantKnowledge), en for serverundersøkelser og en for browserundersøkelser.

Til toppen