Valget mellom å spare 50 øre eller 1 million kroner

Som svar på vår kritikk av den offentlige markedsplassen, sier prosjektansvarlig André Hoddevik til digi.no at Cell "sår tvil om mulighetene for å nå målene for en slik markedsplass, og begrunner det med valg av produkter som skal handles der". Det er ikke produktene, men mangel på løsninger som effektiviserer anskaffelsen av produktene vi kritiserer, repliserer Cell-konsulentene Dag Sigurd Sørlie Larsen og Geir Furuodden.

Som svar på vår kritikk av den offentlige markedsplassen, sier prosjektansvarlig André Hoddevik til digi.no at Cell "sår tvil om mulighetene for å nå målene for en slik markedsplass, og begrunner det med valg av produkter som skal handles der". Det er ikke produktene, men mangel på løsninger som effektiviserer anskaffelsen av produktene vi kritiserer, repliserer Cell-konsulentene Dag Sigurd Sørlie Larsen og Geir Furuodden.

  • Resultaterfinans

Vi vil her forklare grunnlaget for vår kritikk fra et overordnet synspunkt.

Det er innfallsvinkelen til prosjektet som er feil. Man tar utgangspunkt i at det å utvikle en markedsplass med et felles brukergrensesnitt for det offentlige Norge i seg selv vil bidra til effektivisering av arbeidsprosessene, og derigjennom oppnå ulike målsettinger som er gjengitt i kravspesifikasjonen.

Fellesnevneren for mislykkede e-handelsprosjekt er nettopp teknologi som det drivende element.

Prosjektet burde vært et forsynings-/innkjøpsprosjekt, men er et IT-prosjekt. Hoddevik sier selv følgende: "Markedsplassen er ett av en serie viktige tiltakt for å dra full nytte av elektroniske verktøy. I neste fase kommer effektivisering av bestillingsfunksjonen...". Hoddevik avslører dermed at programmet søker teknologi fremfor endring av arbeidsprosesser.

Man må velge om man skal flikke og effektivisere gammelt kjøpsmønster og spare 50 øre per transaksjon, eller bryte med det tradisjonelle kjøpsmønsteret og introdusere noe nytt. Gevinstene vil da komme som en følge av endringer i arbeidsprosesser og verdikjeder, og kan redusere totalkostnaden til ¼ av dagens.

Vår oppfatning av program for elektronisk handel i det offentlige er dermed:
1) Først velger man teknisk løsning (markedsplass og sluttbrukerapplikasjon)
2) Deretter kopierer og tilpasser man dagens arbeidsprosesser til sluttbrukerapplikasjonen/markedsplassen.

I Cell Network ville tilnærmingen vært annerledes. Man ville i første rekke satte opp et mål om effektivisering av intern verdiskapning (interne arbeidsprosesser), og ekstern verdiskapning (strategier og alternative løsninger, samt bedre utnyttelse av markedet):
1) Analyse
2) Strategi
3) Konsept og løsninger med fokus på dramatiske forbedringer
4) Fjerne og forenkle ledd i arbeidsprosessene; utfordre behovet for transaksjoner og kontroll
5) Til slutt valg av teknologi som automatiserer mest mulig av gjenstående ledd i arbeidsprosessene.

Det er faktisk en reell fare for at totalkostnaden vil øke når man investerer i teknologi uten å ta ut potensielle forbedringsgevinster internt i virksomheten.

Til toppen