Valgte Forsvaret dyreste leverandør?

Accenture krever milliardprosjektet Golf stoppet. - IBM fikk kontrakten uten reelle forhandlinger, sier markedssjef Bjørn Boberg.

Etter knivskarp konkurranse, stakk IBM av med seieren i Golf, Forsvarets fire år lange milliardprosjekt for å samle alle forsvarsgrenenes styringssystemer i et fellessystem. Avgjørelsen kom 21. desember i fjor. Nå viser det seg at konsulentgiganten Accenture har gått til det uvanlige skritt å påklage avgjørelsen til Forsvarsdepartementet, skriver Computerworld Norge.


Selskapet legger seg dermed ut både med sin samarbeidspartner og konkurrent IBM, og ikke minst staten. Accenture har trolig kviet seg for å klage på departementets avgjørelse i frykt for at dette kanskje vil kunne påvirke fremtidige statlige IT-kontrakter.

Men markedssjef Bjørn Boberg mener Accenture har tungtveiende årsaker. Hans påstander om Forsvarsdepartementets anbudsarbeid og avgjørelse er oppsiktsvekkende:

- Vi klager fordi Forsvaret satte igang Golf-prosjektet for å spare store summer. Men i avslaget vi får viser det seg at dette ikke har vært et hovedmoment likevel, forteller Boberg til digi.no. I avslaget skriver Forsvarsdepartementet at det knytter seg store usikkerheter til gevinstvurderingene rundt Golf, forteller han.

Stemmer dette, har Forsvarsdepartementet gjort en dramatisk snuoperasjon. Golf-prosjektet ble pålagt Forsvaret av Stortinget nettopp for å spare penger. Hvis nå departementet er usikre på om Golf vil spare penger, faller mye av motivasjonen for det fire år lange prosjektet, som - hvis alle trinn gjennomføres - trolig vil ende opp på over én milliard kroner.

Kontrakten som nå er inngått gjelder egentlig bare første året med hovedfokus på en operasjon Forsvarsdepartementet er på ekstrem overtid på. Alle de andre departementene innførte Statens nye økonomireglement i løpet av 2000. Forsvaret fikk utsettelse til 2002. Penger til de tre neste trinnene, som er selve konsolideringene av forsvarsgrenenes IT-systemer, skal bevilges etter hvert. Spørsmålet er hva Stortinget sier hvis Forsvarsdepartementet forteller at de ikke tror Golf vil spare så mye penger.

- Forsvaret sa de ville fokusere på pris og gevinst i i forhandlingene. Vi mener at de har bedømt leverandørene og tilbudene ut fra andre premisser, hevder Boberg.

Boberg røper også andre oppsiktvekkende opplysninger.

- Departementet forhandlet ikke totalpris med oss, de vet ikke hva vårt tilbud ville koste. Vi åpnet også for en prismodell som ikke er basert på timepris, men betaling når gevinster realiseres - en langt på vei 'no cure, no pay-modell'. Vi synes det er rart at departementet ikke en gang var interessert i å diskutere dette, sier Boberg til digi.no.

Accenture ønsker nå en ny gjennomgang og forhandlingsrunde. Selskapet har fått medhold fra departementet i at prosjektet fryses inntil deres klage er gjennomgått, skriver Computerworld. En slik gjennomgang og reforhandling kan føre til store forsinkelser og vil utsette innføringen av statens økonomireglement.

Hvilken pris IBM vant Golf-prosjektet til er ikke kjent, og Boberg vet ikke om Accenture slo IBM på pris, men det er tydelig at han har slike mistanker. Det vet åpenbart heller ikke departementet, for de forhandlet seg aldri til bunns med Accenture.

Accentures markedsssjef medgir at det kan være en årsak: At Forsvaret anså Accentures tilbud som teknisk uinteressant.

- Det synes vi ville vært rart tatt i betraktning den svært lange anbudsprosessen vi var igjennom.

Boberg vil ikke kommentere om Accenture er redd for at deres klage vil påvirke fremtidige anbud til Staten.

Informasjonssjef i Forsvarsdepartementet <FONT FACE="Arial,Sans-Serif" SIZE=2><B><A HREF="/d2.nsf/frames/per20011008111202eryv78250858">Kristi Skjerven</A></B></FONT> indikerer at en behandlig av saken vil ta 2-3 uker for å behandle klagen. I mellomtiden må altså IBM stoppe arbeidet.

Til toppen