Vallance slutter som styreleder i BT

Elendige resultat var det som skulle til for å vippe mangeårig styreleder i British Telecom (BT), Iain Vallance (bildet), ut av stillingen. Han erstattes av styreleder i BBC, Christopher Bland (62).

Verdien er halvert og gjelden tredoblet.

Dette er kjernen i det at styreleder i BT, Iain Vallance (57) blir erstattet av styreleder i BBC, Christopher Bland (62).

BTs resultater det siste året, der selskapet blant annet i fjor alene brukte 110 milliarder kroner på UMTS-lisenser i Storbritannia og Tyskland, var sterkt medvirkende til BTs begredelige finansielle skjebne.

Ansvaret hviler på toppen, og der satt Vallance. At han trekker seg, er derfor ingen overraskelse, men bør få tilsvarende teletopper rundt om i Europa til å lese stillingsannonser. Vallance er ingen hvem-som-helst innenfor britisk og europeisk telekom. Han har bak seg 20 år som styremedlem i BT-styret og har vært styreleder i 14 av dem. Han har sammen med Peter Bonfield ledet BT fra da selskapet ble delprivatisert på 80-tallet.

Nå er spørsmålet om det er nok at Vallance blir erstattet med styreleder i BBC. Flere av BTs investorer har nemlig krevd Bonfields avgang sammen med Vallances.

Men om det skjer, eller om Vallance lar seg ofre for forsøke å berge Bonfield som konsernsjef, gjenstår å se.

Blant flere aksjonærer er tilliten til både styreleder og konsernsjef ikke til stede etter flere famøse avtaler og beslutninger. Blant disse inngår oppkjøp av aksjer i tyske Viag Interkom der Telenor var blant selgerne. Telenor har også bidratt til gjeldsbyrden ved å utøve en opsjon der BT måtte betale 11 milliarder for halvparten av et irsk mobilselskap.

Bland har ledet styret i BBC i fem år, men blir værende inntil etterfølgeren er klar. Han overtar imidlertid i BT 1. mai. En fordel har han: det er evnen til å styre en organisasjon fattig på penger.

Til toppen