Vanskelig å få IT-folk til å bo i Norge

IKT-Norge vil ha 10.000 utenlandske IT-folk til Norge innen neste år, men mange vil pendle.

Vanskelig å få IT-folk til å bo i Norge

IKT-Norge vil ha 10.000 utenlandske IT-folk til Norge innen neste år, men mange vil pendle.

I et marked med sterk etterspørsel etter IT-hoder, har IT-bransjen blitt mer og mer åpen for å rekruttere utenlandsk IT-spisskompetanse til norske selskaper.

IKT-Norgesjef Per Morten Hoff tror at Norge allerede innen neste år kan ha 10.000 utenlandske IT-eksperter på plass.

Men selv om språket etterhvert blir et stadig mindre problem, ettersom mange norske selskaper opererer med engelsk som forretningsspråk, er den største utfordringen å få utlendingene til å tilpasse seg norsk kultur og væremåte.

Dette er erfaringer vikarbyrået Adecco har gjort, som har spesialisert seg på å leie ut IT-spisskompetanse fra India til norske selskaper.

Adecco markedsfører Norge som et av de beste landene i verden med hensyn til livskvalitet og sosial trygghet, som er en viktig trigger for IT-eksperter fra lavkostland.

Bemanningsselskapet har også utmerket seg med tilsvarende erfaring fra byggeindustrien meg egen skole i Polen som tilbyr språkkurs til snekkere mot at de forplikter seg til å komme til norske entreprenørselskaper.

Dette er et konsept hodejeger Rolf Nævra i MagellanIT mener bør overføres for å hente polske IT-folk.

    Les også:

Men ferske tall viser nå at de aller fleste arbeidsinnvandrere velger å pendle eller bare være i landet for kortere perioder.

Bare en tredjedel av arbeidsinnvandrere fra India vil ha familien til Norge, mens de aller fleste polakkene velger å pendle.

Ifølge UDI er det hittil i år kommet 13.000 til Norge som familieinnvandere, og rundt 2.200 av dem kommer fra Polen, skriver Aftenposten.

Det er ikke mange, tatt i betraktning at UDI har gitt nær 30.000 polske borgere arbeidstillatelse i Norge. I tillegg er det mange polske arbeidere som kommer inn som utsendt arbeidskraft fra utenlandske firmaer, og dermed ikke kommer under statistikken.

Til sammenligning hadde 900 indere fått arbeidsstillatelse fram til oktober fra UDI. Mange av indere som kommer til Norge, jobber innen IT-bransjen. En tredel av disse har familiemedlemmer i India som ønsker å komme til Norge som familieinnvandrere.

Til toppen