Vanskelig å få milliarder til nødnett

Nødnett-sjef Tor Helge Lyngstøl tror det kan bli en utfordring å få politikerne til å bevilge 3,6 milliarder til et nytt telenett.

Nødnett-sjef Tor Helge Lyngstøl tror det kan bli en utfordring å få politikerne til å bevilge 3,6 milliarder til et nytt telenett.

Nødetatene (politi, brann, helse) og justisdepartementet ønsker å bygge et nytt digitalt telenett for å sikre bedre kommunikasjon i disse etatene. De mener det er behov for å bytte ut dagens analoge nett med et nytt digitalt nett som kan sikre bedre kommunikasjon, både til daglig og i nødssituasjoner.

De fleste andre europeiske land har valgt å bygge ut egne telenett for nødetatene, og det er i mange tilfeller såkalte TETRA-nett eller Tetrapol-nett. Å bygge ut et TETRA-nett i Norge er foreløpig beregnet til å koste 3,6 milliarder kroner. Dette gir en pris på 100.000 kroner for hver ansatt i nødetatene som har rundt 36.000 ansatte.

Nødetatene har fått støtte fra politikerne i Justiskomiteen, som i en Stortingsproposisjon tidligere har uttalt at: ”Det er en nødvendighet innen kort tid å skifte ut de eksisterende analoge radiosamband med nye digitale løsninger. (..) Dagens analoge radiosamband er ikke avlyttingssikkert. Det er enkelt å avlytte kommunikasjonen med rimelig utstyr som nå har blitt lovlig." Det er altså politisk flertall i komiteen for å bygge et nytt nett.

Det er imidlertid ennå ikke gjort noen politiske beslutninger om å bygge et nødnett, eller bestemt noen kostnadsramme. Sjef for Nødnett-prosjektet, Tor Helge Lyngstøl, mener imidlertid det begynner å haste å for Norge å på plass et slikt nett.

- Det er på høy tid å få tatt en prinsipiell beslutning. Norge er blant de siste landene i Europa til å ta en beslutning om dette. Vi forventer at regjeringen vil komme med forslag til beslutninger på dette til høsten, sier han.

Foreløpig er det gitt 126 millioner kroner til å utrede mulighetene for et slikt nett. Kostnadene for å bygge og ta i bruk et nytt nett kan komme på tre-fire milliarder kroner. Lyngstøl tror det kan bli en stor utfordring å overbevise politikerne på Stortinget om å bruke så mye penger på et eget telenett til nødetatene.

Han tror det kan bli svært utfordrende å overbevise politikerne om å bevilge de pengene som kreves til nødnettet.

- Det å få så store bevilgninger over så kort tid krever veldig god argumentasjon, sier Lyngstøl til digi.no.

Han understreker imidlertid at han tror det er politisk flertall på Stortinget for å bygge et nytt nødnett.

Et moment som har ført til fortgang i prosessen er at Datatilsynet nylig har pålagt nødetatene å sørge for at nettene deres er krypterte, slik at det ikke blir mulig å avlytte dem. I dag benyttes ulike analoge teleløsninger, og disse har flere mangler, deriblant muligheten for avlytting.

I debatten om nødnettet har det kommet mange forslag til ulike alternativer for et nytt digitalt nett. Flere konsulentselskaper har foreslått løsninger som kan gi lavere kostnader, og Næringsdepartementet har vært positiv til noen av disse (se tidligere artikler). Det har kommet forslag om å utnytte de eksisterende (og fremtidige mobilnettene) til Telenor og NetCom i stedet for å bygge et helt nytt telenett.

    Les også:

- Det har vært mye støy. Noen mener det vil dukke opp løsninger som er billigere og bedre. Problemet med noen av disse forslagene er at de ligger langt frem i tid, og at de ikke har vært utprøvd i noen andre land ennå. Om vi skulle gjøre noe helt nytt, så ville det innebære betydelig risiko, sier han.

Les mer om Nødnettet og debatten rundt dette

Til toppen