JUSS OG SAMFUNN

Vanskelig å få nettsubsidier for "söta bror"

Reglene for pressestøtte i Sverige åpnet ved inngangen til 1997 for at elektroniske publikasjoner skal kunne motta pressestøtte. Reglene er i liten grad tilpasset elektroniske publikasjoner. Foreløpig har ingen svenske nettpublikasjoner klart å kvalifisere seg til støtte.

Hilde Nyman
3. feb. 1998 - 14:30

Siden 30.desember 1996 har det vært åpent for Internett-aviser å søke om pressestøtte i Sverige. Men selv om privilegiet eksisterer i Sverige, har hittil ingen aviser klart å kvalifisere seg til tildeling av pressestøtte.

Nettavisen Dagens ETC er av mange blitt omtalt som en av de få publikasjoner i Sverige som kvalifiserer til tildeling av pressestøtte. Men de søker ikke ennå fordi reglene er uklare med hensyn til elektroniske publikasjoner.

- Vi har ennå ikke formelt søkt om pressestøtte, for det er for mange uavklarte spørsmål rundt elektroniske publikasjoner. Vi har levert prøver på våre sider, men ikke hørt noe fra Pressestödsnämden. Vi har også stilt flere spørsmål til Pressestödsnämden, som vi vil ha svar på før vi søker, sier økonomisjef Tommy Rundqvist i ETCs elektroniske publikasjon Dagens ETC til digi.no.

De opererer med lesertall på mellom 2.000 - 5.000 om dagen.

- Dagens regler for pressestøtte må overføres til digitale aviser, men er tilrettelagt for papiraviser. Blant annet krever man at de som får pressestøtte har et visst antall spaltemeter med tekst. Det er stor forskjell på å lese en avis på papir og på skjerm, men de bruker spaltemeter som kriterie også for elektroniske publikasjoner. Vitsen med en digital avis er at man kan ha både bilder og lyd, men dette kommer ikke til å regnes med i tildeling av pressestøtte, sier Rundqvist.

- Vi tjener ikke penger på Dagens ETC, og det er usikkert når vi kommer til å gjøre det. Det kommer blant annet an på pressestøtten og når markedet for annonser på Internett er større. I dag har vi kun noen strøannonser, sier Rundqvist.

Dagens ETC på nettet tar opp samfunnsdebatt i et økonomisk perspektiv. Det koster 260 kroner i året å abonnere, og sidene blir oppdatert en gang i uken. Selskapet ETC har 35 ansatte, og produserer aviser og publikasjoner på oppdrag.

Avdelingsdirektør i den svenske Pressestödsnämden, Håkon Westergren, bekrefter at ingen svenske elektroniske aviser mottar pressestøtte i dag.

- Vi har ikke mottatt noen søknader, men den elektroniske avisen Dagens ETC sier den har nok antall abonnenter til å motta pressestøtte. Men vi har ikke fått bekreftelse på dette fra Tidningsstatistik. De generelle kriteriene for å motta pressestøtte er at avisen koster minst 260 kroner i året og har minst 2.000 betalende abonnenter. Dessuten må minst halvparten av opplaget være betalende abonnenter. Avisen må også produsere et minimum av spaltemeter med redaksjonelt stoff, sier Westergren.

Kun ett sted i de svenske reglene for pressestøtte blir elektroniske aviser omtalt: "For elektronisk distribuerte dagsaviser kan driftsstøtten endres om det er god grunn til det, med hensyn til kostnadene for produksjon og distribusjon." Denne paragrafen var ny av 30.12.1996.

- Det eneste som skiller elektroniske publikasjoner fra papiraviser når det gjelder tildeling av pressestøtte, er at det er åpnet for at man kan justere ned bidraget til elektroniske aviser fordi de ikke har kostnader på trykking, papir eller liknende, sier Westergren.

Han forteller at bakgrunnen for at det ble åpnet for at elektroniske publikasjoner skal kunne motta pressestøtte, var initiativ fra regjeringen i forbindelse med en utredning om pressestøtten. Det er i dag ikke snakk om å endre reglene ytterligere for å tilrettelegge for at elektroniske publikasjoner skal kunne motta pressestøtte.

- Men er ikke reglene i dag for strenge, siden ingen elektronisk publikasjon har mottatt pressestøtte?

- Internett er et såpass nytt medium ennå. Man er ikke vant med å betale for informasjon på nettet. Jeg tror ikke gratis nettaviser vil motta støtte, det blir vanskelig i forhold til gratis papiraviser. Man må si seg fornøyd med reglene slik de er i dag, så får man se etterhvert, sier Westergren til digi.no.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.