Vanskelig å selge «unified communications»

Kompetente tilbud fra ledende leverandører slår ikke gjennom, konstaterer Gartner.

Vanskelig å selge «unified communications»
Å innføre «unified communications» innebærer å gi ansatte enkel tilgang til alle former for digital kommunikasjon, inkludert oversikt over hvor mulige kommunikasjonspartnere befinner seg til enhver tid og hvordan de kan nås, også på mobile klienter. Bilde: Cisco

Analyseselskapet Gartner har denne uken publisert sin årlige rapport om kommersielle løsninger for samordnet kommunikasjon: Magic Quadrant for Unified Communications. Rapporten kan ventes tilgjengelig fra Gartners nettsted i løpet av kort tid. Se for øvrig tipset nederst i artikkelen om hvordan man kan skaffe seg innsyn.

Rapporten gjelder «unified communications» (UC) i snever forstand, altså uten den ekstra c-en i UCC som står for «cooperation», det vil si samhandling. Definisjonen på UC er enkel: Området omfatter produkter – utstyr, programvare og tjenester – som fremmer flere metoder for kommunikasjon i og mellom bedrifter, det vil si telefoni, konferanser, tilstedeværelse («presence», det vil si varsling av hvor folk er og hvordan de kan nås) og meldinger. For å vurderes i rapporten må leverandører ha forente løsninger for alt dette. De må videre ha klienter for alle plattformer, og løsningene må kunne integreres med andre anvendelser, som samhandling og forretningsprosesser.

Et hovedinntrykk fra rapporten er at UC er i en rivende teknologisk utvikling, at et stort antall leverandører har solide løsninger, at mange bedrifter – fra små til store – er svært interessert, men at bruken ikke har startet for alvor, selv om man leverandører kan vise til vellykkede implementasjoner i flere verdensdeler.

Det er ikke slik at UC-omsetningen ikke øker. Tvert imot: Stadig flere bedrifter tar slike løsninger i bruk. Men Gartner konstaterer at den faktiske penetrasjonen er lav, og legger til at man også kan oppleve lav bruksfrekvens i organisasjoner som har implementert løsninger for UC.

Gartner oppgir flere årsaker til dette.

Bedrifter er ikke innstilt på store omkalfatringer i sin infrastruktur for kommunikasjon. De har gjort store investeringer i denne infrastrukturen, og er opptatt av at de skal være langsiktige. Følgelig er man tilbøyelig, i den grad man bestemmer seg for faktisk å gjøre noe med UC, å velge en gradvis tilnærming.

Et annet forhold er at UC-produkter ofte er komplekse og vanskelige å implementere. De er bokstavelig talt grensesprengende: Det innebærer at avgjørelser må koordineres gjennom mange ansvarsområder.

Gartner peker også på at leverandører gjerne argumenterer for UC som en strategisk investering, der avkastningen kommer i form av bedre produktivitet. I vanskelige økonomiske tider er de som sitter på pengesekken mer tilbøyelige til å støtte investeringer med tanke på å redusere kostnader. Følgelig settes UC på vent.

Et fjerde moment er at den rivende utviklingen innen mobile klienter og økt støtte for tanken om at ansatte skal utnytte personlig IKT-utstyr på jobb – kjent som «BYOD» eller «bring your own device» – tvinger også bedrifter som tenker å innføre UC, å tenke en gang til. Igjen settes UC på vent.

Denne grafikken fra UCstrategies.com illustrerer et poeng som også Gartner tar opp i sin rapport: De grunnleggende investeringene i «unified communications» legger bare et grunnlag for økning i personlig produktivitet. For å realisere den potensielle gevinsten fullt ut må man satse på kollektiv produktivitet og samhandling og endre selve forretningsprosessene. Også Gartner bruker betegnelsen CEBP, «communications enabled business processes».
Denne grafikken fra UCstrategies.com illustrerer et poeng som også Gartner tar opp i sin rapport: De grunnleggende investeringene i «unified communications» legger bare et grunnlag for økning i personlig produktivitet. For å realisere den potensielle gevinsten fullt ut må man satse på kollektiv produktivitet og samhandling og endre selve forretningsprosessene. Også Gartner bruker betegnelsen CEBP, «communications enabled business processes». Bilde: UCstrategies.com

I løpet av de nærmeste årene vil disse hindringene falle, tror Gartner. Det er følgelig ingen tvil om at UC vil tas i bruk. Poenget er at det vil ta noen år før UC blir utbredt.

På et punkt kan Gartner-rapporten oppfattes som gammelmodig: Den trekker opp en grense mellom UC og UCaaS – Unified Communications as a Service – det vil si UC som tjeneste fra nettskyen. UCaaS omtales i en egen «magisk kvadrant», som foreløpig bare omhandler Nord-Amerika. Poenget her er at siden UCs kompleksitet framstår som en av flere hindringer mot å investere i egne UC-løsninger, bør UCaaS, altså nettskyleverte løsninger for samordnet kommunikasjon, framstå som svært tiltrekkende for mange.

UC-rapporten trekker UCaaS og nettskyen som en av fire aktuelle trender innen UC. De andre er økte krav til mobilitet – det vil si krav til full UC-funksjonalitet på nettbrett og smartmobiler – økte krav til åpenhet og standarder (samspill mellom produkter fra ulike leverandører krever respekt for standarder som SIP, XMPP og H.323), samt at løsninger appellerer til flere kategorier beslutningstakere.

Det virker forholdsvis innlysende at UCaaS forsterker alle disse trendene: Nettskyen vil gjøre det lettere å realisere mobilitet, den krever åpenhet og standardisering, og den står for enkelhet i implementasjon og investeringsmodell som skulle ha bredere appell enn vanlig UC.

Gartners «magiske kvadrant» er en metode for å skille mellom leverandører langs to ulike akser, slik at de kan plasseres i en av fire båser. Aksene er basert på målinger av to nøkkelparametere, henholdsvis visjon og leveringsevne.

Leverandørene posisjoneres i den magiske kvadranten i samsvar med deres skår i hovedparameterene visjon og leveringsevne. Posisjonen plasserer dem i en av fire kategorier: ledere, utfordrere, visjonære og nisjeaktører.
Leverandørene posisjoneres i den magiske kvadranten i samsvar med deres skår i hovedparameterene visjon og leveringsevne. Posisjonen plasserer dem i en av fire kategorier: ledere, utfordrere, visjonære og nisjeaktører. Bilde: Gartner

De som skårer høyt i både visjon og leveringsevne er «ledere». De med fremragende visjoner uten tilsvarende leveringsevne – både geografisk, funksjonelt og strategisk – havner i båsen «visjonære». Har man høy leveringsevne uten fremragende visjon, hvilket vil si at ens løsninger ikke favner om områdets fulle funksjonalitet, oppfattes man av Gartner som en «utfordrer». Mangler innen både leveringsevne og visjon betyr at man havner i kategorien «nisjeaktører». Gartner understreker at «lederne» ikke nødvendigvis er «best» i enhver situasjon eller for enhver kunde. Rapporten understreker at seriøse potensielle kunder også vurderer «utfordrere», «visjonære» og «nisjeaktører».

Sammenliknet med fjorårets magiske kvadrant for UC, er det få bevegelser blant leverandører som er mest aktuelle for norske bedrifter. Mens Microsoft lå litt foran Cisco blant fjorårets ledere, er det nå Cisco som har et lite forsprang.

Andre ledere i årets kvadrant er Avaya og Siemens Enterprise Communications. Alcatel-Lucent var i lederkvadranten i fjor, men er i år flyttet til utfordrerne, dels på grunn av salget av kontaktsenterproduktet Genesys til investeringsselskapet Permira i februar i år, dels på grunn av usikkerhet rundt selskapets økonomi.

NEC og IBM står i utfordrerkvadranten, i år som i fjor. Den kinesiske leverandøren Huawei er i utfordrerkvadranten innen UC for første gang, etter å ha vært betraktet som nisjeaktør tidligere. Gartner skriver at Huawei har spesiell appell i Kina, samt i land i Asia/Stillehavet, Midtøsten, Øst-Europa, Afrika og Sør-Amerika.

At IBM fortsatt står som utfordrer innen UC kan virke overraskende. Gartner understreker at IBMs UC-løsninger, som nå selges under varemerket Sametime (varemerket Lotus er strøket), er egnet for heterogene miljøer og har styrke i forhold til samspill med sosiale medier og samhandling, det vil si UCC. Problemet for IBM synes å være knyttet til at Sametime-telefoni ikke slår an, og at heller ikke nettskyvariantene ser ut til å ha vunnet aksept.

Gartner-rapporten gjennomgår styrker og svakheter til alle leverandørene som tilfredsstiller de strenge kriteriene til i det hele tatt å få plass i den magiske kvadranten for UC. Det gis også tips om hva som kan gjøre det spesielt interessant å evaluere – ikke kjøpe, rapporten inneholder ikke direkte kjøperåd – en bestemt leverandør.

Om Cisco heter det for eksempel at deres UC kan være spesielt interessant for dem som har eller tar sikte på å investere i Cisco innen tale- og videokonferansesystemer, eller som er opptatt av full UC-støtte på både Apple- og Android-klienter. Ciscos produkter beskrives som fullverdige og avanserte, og selskapet får ros for tiltrekkende alternativer der lokal installasjon kombineres med tjenester fra nettskyen. På den andre siden advares det at produktassortimentet er vanskelig å forstå, og at kunder opplever press for å investere i Ciscos infrastrukturprodukter.

Evaluering av Microsofts UC-produkt Lync anbefales for bedrifter som allerede har Exchange og andre Microsoft-varer. Integrasjonen med Office, Sharepoint, Exchange og Skype beskrives som funksjonelt gunstig, og det pekes på at Office 365 tilfører Lync en viss grad av nettskyegenskaper. Det advares at Lync for tale og video innebærer visse begrensninger og spesielle krav til infrastruktur, og at man må spesielt utrede hvordan man kan sikre effektiv support. Det understrekes også at det er en viss risiko for å låses til Microsoft, og at selskapet ikke har kommet med forpliktende uttalelser om fullverdig funksjonalitet til Lync-klienten på konkurrerende mobilplattformer, det vil si Apple iOS og Android.

Gartner gir pressen innsyn i sine «Magic Quadrant»-rapporter på betingelse av at man ikke gjengir den grafiske framstillingen. Derimot hender det at selskaper gis tillatelse til å spre ikke bare grafen, men også hele rapporten. De ivrigste er gjerne dem i lederkategorien med høyest skår.

Fjorårets graf er følgelig tilgjengelig fra Microsoft, mens Cisco har lagt ut en lenke til hele rapporten på sin offisielle blogg. Det kreves selvfølgelig at man registrerer seg hos Cisco for å kunne laste den ned.