Vanskelige saker venter ny regjering

AP-regjeringen har ikke forhastet seg i en rekke IT- og telesaker. Her er de mange vanskelige IKT-sakene Bondevik og Petersen får kastet i fanget.

Med mindre det skulle dukke opp noe helt uventet i siste liten, går det mot regjeringsskifte i Norge. Den avtroppende AP-regjeringen lar det ligge igjen en rekke viktige og kompliserte IT-, tele- og mediasaker til de nye ministerne.

Her er listen over de viktigste IKT-spørsmålene den nye regjeringen møter:

Bedre rammevilkår
Norge har lenge ligget svært dårlig an når det gjelder forskning og utvikling (FoU). IKT-bransjen ønsker seg bedre muligheter og incentiver for FoU, blant annet muligheter for delavskrivning på skatten. I tillegg ønsker bransjen seg opsjonsordninger og selvfølgelig andre typer endringer som reduserer skatt og skjemavelde. IKT Norge påpeker at IKT i Norge bare får tre prosent av pengene fra Forskningsrådet. Av disse får noen få elektronikkprodusenter nesten halvparten. Les: FN-rapport sier Norge er en IT-sinke

Internett i offentlig sektor
Arbeiderpartiet lovet gjennom forskjellige rapporter å ta i bruk Internett til å effektivisere offentlig sektor, både internt og i kontakt med brukerne. Men arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo ga alle offentlige etater vetorett mot omorganisering, og det ble med løftene. Les: Kosmo vil ha døgnåpen forvaltning

Økt tele/bredbånds-konkurranse
Med Willy Jensen på broen har Post- og teletilsynet trappet opp sin aktivitet mot Telenors semimonopol og høye priser. Høyre har lovet å øke konkurransen. Les: Høyre-regjering vil stramme opp Telenor


UMTS-utbygging
Neste samferdselsminister har som en av sine første prioriteter å bestemme hva som skjer med Tele 2, som etter alle tegn ikke klarer å holde sine UMTS-utbyggingsløfter. Selskapet har enda ikke begynt å bygge, men har lovet å ha 800 UMTS-master i drift 1.desember. Ny samferdselsminister må også bestemme om og hvordan Broadband-lisensen skal lyses ut igjen. Les: Opprettholder målet for fire UMTS-nett

Digital TV
Det skal snart utlyses anbudskonkurranse på nytt, digitalt, bakkebasert TV-sendenettverk. Hva vil regjeringen gjøre når det etter alt å dømme bare er Telenor, TV 2 og NRK som søker sammen? Hvor stor del av befolkningen kan man kreve dekket? NRK trenger penger, og konkurrentene som ikke får være med på de tre selskapens samarbeid truer allerede med klager til Konkurransetilsynet og ESA. Skal man droppe hele TV-nettet og satse på distribusjon over satellitt og telenettet? Les: Knallharde krav til norsk digital-TV

Til toppen