Vanskeligere å be om høyere lønn

Det er blitt vanskeligere å kreve lønnshopp fra sjefen din. Har du lang utdannelse og lang erfaring kan du fremdeles velge og vrake i konkurrerende jobbtilbud - er du ferskere i gamet er det atskillig vanskeligere.

Det er blitt vanskeligere å kreve lønnshopp fra sjefen din. Har du lang utdannelse og lang erfaring kan du fremdeles velge og vrake i konkurrerende jobbtilbud - er du ferskere i gamet er det atskillig vanskeligere.

Det brennhete IT-jobbmarkedet er i ferd med å kjøle seg ned. Fremdeles er det mangel på folk, men snart er det er bare de med lengst erfaring og utdannelse som kan velte seg i tilbud, viser en ringerunde digi.no har gjennomført blant bransjeanalytikere og en del av de store norske dataselskapene.

Alle aktørene digi.no har snakket med mener at svakere økonomiske tider og kraftige kutt i oljebransjen vil redusere etterspørselen etter datafolk i løpet av de neste månedene.

- Presset i dette markedet vil helt klart avta, sier Odd Erik Martinsen, markedsdirektør i Arbeidsmarkedsetaten.

- Hittil, mener Martinsen, har et høyt investeringstempo, arbeidet med år 2000-problemet og stor Internett-aktivitet ført til et betydelig underskudd på datafolk.

De to siste årene har dette ført til en ekstrem lønnsvekst og høyt flyttetempo mellom bedriftene. Særlig offentlig sektor har mistet mange IT-folk som de ikke har klart å erstatte, ikke minst på grunn av et vesentlig lavere lønnsnivå enn i privat sektor.

- Det er blitt langt mellom "vi vil ha 100 nye ansatte"-annonsene vi så i fjor, sier personalsjef Kåre Berg i det store konsulentselskapet Cap Gemini. Han får støtte av Harald Løvvik, markedssjef i Oracle Norge.

- Selv om det akkurat nå er noe enklere å få tak i generelle systemfolk, kan utviklingen fort svinge, advarer Berg og peker på at det er mangel på IT-folk i hele Europa.

- På sikt vil det bli lettere å få folk og dermed ikke så enkelt å be om lønnsopprykk, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeforeningen Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL). Underskuddet på IT-folk burde bekymre databransjen fordi en offentlig etat uten IT-folk er mindre interessert i å kjøpe nye IT-løsninger, mener KDL-sjefen.

- Det er ikke blitt noe enklere å få tak i folk foreløpig og det er ikke sikkert at det blir det, sier Bjørn Evensen, direktør for IBM Globals Service, konsulent-divisjon i IBM Norge. De små og mellomstore bedriftene har fremdeles igjen mye år 2000-arbeid og offentlig sektor er mindre konjukturavhengig. Det er særlig vanskelig å få tak i driftsfolk for komplekse nettverk, drift og tung systemintegrasjon mens det kanskje er blitt enklere å få tak i personell for PC-drift, mener han.

- IT-bransjen beveger seg i sykluser og har vokst unaturlig fort de siste årene, sier Bjørn Boberg, markedssjef i Andersen Consulting, som nå har nesten 1000 konsulenter. - År 2000 blir en brems fremover etter hvert som mange store bedrifter snart er ferdig og utsetter store prosjekter til over nyttår, advarer han.

Til toppen