Vanskeligere å skifte telefonselskap

Nye retningslinjer fra Post- og teletilsynet krever skriftlig fullmakt for kundeskifte i nytt telefonselskap.

Nye retningslinjer fra Post- og teletilsynet krever skriftlig fullmakt for kundeskifte i nytt telefonselskap.

Mange har ufrivillig blitt telefonkunder i andre telefonselskaper etter å ha blitt overtalt av innpåslitne telefonselgere.

Nå er det slutt. Det holder ikke lenger at telefonselgere påstår at de har en muntlig avtale med deg om skifte av telefonselskap.

I går trådte en ny lov i kraft fra Post- og teletilsynet, som innebærer at nytt telefonabonnement må bekreftes med skriftlig fullmakt fra den som har bestilt.

- Dette har vært en stor plage for mange mennesker som har opplevd å bli kunde hos et telefonselskap mot sin vilje. Påstander fra telefonselgerne om at man kan dokumentere avtaleinngåelsen med «lydbåndopptak», vil ikke være tilstrekkelig som dokumentasjon for at det foreligger en gyldig avtale, forteller juridisk rådgiver Jarle Vinje ved Forbrukerrådet.

Han tilføyer at dersom ikke avtaleinngåelsen kan dokumenteres i samsvar med Post- og teletilsynets minimumskrav, vil det ikke foreligge en gyldig avtale. Det er således heller ikke nødvendig å «angre» på inngåelsen av en slik påstått avtale i etterkant, sier Vinje.

- Useriøse telefonselgere vil da ikke kunne hevde at du er bundet til «avtalen» fordi du ikke angret innen angrefristen, forklarer Jarle Vinje.

Post- og teletilsynets med krav:

A Minimumskrav til fullmaktens innhold

 1. Navn på den som har inngått eksisterende abonnement.
 2. Telefonnummeret bestillingen gjelder.
 3. Hvilket produkt bestillingen gjelder – produkttype eller produktnavn
 4. Kundens utrykkelige samtykke.
 5. Tidspunkt for samtykke.

B Hvordan fullmakten kan gis

 1. Fysisk undertegning på avtale, skjema eller lignende.
 2. Kopi av fysisk undertegning som i pkt. 1 sendt per telefaks.
 3. Bestilling på web-side i henhold til bestemmelsene i e-handelsloven, angrerettloven og relevante retningslinjer fra Forbrukerombudet.
 4. Per e-post. Enten slik at informasjon angitt under A samlet fremgår av e-post fra selger og svar per e-post fra kunden, eller slik at all informasjon samlet fremgår av e-post fra kunden.
 5. Per SMS. Enten slik at informasjon angitt under A samlet fremgår av SMS fra selger og svar per SMS fra kunden, eller slik at all informasjon samlet fremgår av en SMS fra kunden.

C Dokumentasjon

 1. Skriftlig fullmakt skal dokumenteres slik at kontakten er etterrettelig og kan forevises på forespørsel fra avgivende tilbyder, kunden eller relevante myndigheter.
 2. Innholdet som nevnt under pkt. A, skal dokumenteres samlet slik at opplysningene på forespørsel kan forevises samlet.
Til toppen