Vant arbeidsrettssak med bevis fra Ibas

En arbeidsgiver som ble saksøkt for mobbing, brukte dataredning som bevis mot den ansatte.

- At vi investerte i en rapport fra Ibas, har vist seg å være lønnsomt, sier Harald Rømcke, eier av Oslo Billakkeringsfirma, til Dagens Næringsliv.

Rømcke ble saksøkt for mobbing og trakasering av en tidligere kontorsjef, mens han på sin side hevdet at konflikten skyldes at kvinnen hadde hevet for mye lønn i forhold til antall dager hun hadde vært på ferie.

For å bevise det, sende Rømcke PC-en hennes en til Ibas for å hente ut bevis for når maskinen hadde vært i bruk, og når den ikke hadde vært det.

- Det kan ikke være noen tvil om at de registrerte tidsstemplene i NNs datamaskin ga klare indikasjoner om et betydelig irregulært fravær, skriver retten i dommen, ifølge Dagens Næringsliv.

Dermed vant Rømcke rettsaken, og kvinnen ble dømt til å betale 117.000 kroner i saksomkostninger.

Datatilsynet er imidlertid skeptisk til hvor stor vekt som tillegges elektroniske bevis i rettsaker.

- Det kan ikke bli sånn at den som har den største mengden elektroniske beviser vinner saken, sier Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør i Datatilsynet, til Dagens Næringsliv.

Les mer om:
;